ONZE DOELSTELLINGEN

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van de intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vóór biologische, natuur inclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

RISICO’S EN OVERLAST VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

 MESTFABRIEKEN

mestfabrieken draaien vooral op subsidie
en stellen de oplossing uit

photo of female scientist working on laboratory

STIKSTOF DEPOSITIE

veeteelt veroorzaakt
> 40% van de stikstof depositie

GEZONDHEIDS
KLACHTEN

teveel mensen hebben
– elke dag –
gezondheidsklachten door slechte lucht

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen
(bekend van Q-koorts en Covid)
die kunnen overstappen op mensen

butterfly perched on flower
VERLIES VAN BIO DIVERSITEIT

insecten, vogels, vissen sterven uit,
straks volgen ook nog de mensen

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

EéN AANPAK : DRIE SPEERPUNTEN

DE WET BESCHERMT BURGERS

Betere Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)

HET SYSTEEM MOET OM

Subsidies sturen verandering.
Stop rechtenhandel.
Eerlijke prijs voor de boer

CONSUMENTEN DOEN MEE

Niet Meer maar Minder & Beter Vlees.
Publiek kiest voor eiwit transitie

UITGELICHTE ARTIKELEN

 • Provinciale Uitvoeringsagenda Mest
  Reactie Brabants Burgerplatform op de Uitvoeringsagenda Mest : Beter ten halve gekeerd 22-11-2021 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Mest 30-3-2021 Presentatie Uitvoeringsagenda Mest (niet openbaar)
 • Schone lucht: extra maatregelen nodig
  De ambities om elke Brabander drie gezonde levensjaren erbij te geven, kan alleen gehaald worden met extra maatregelen op het gebied van landbouw, energie en mobiliteit. Deze gezamenlijke oproep doen ANWB, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Fietsersbond Noord-Brabant, Read more…
 • DE ONMOGELIJKE BRUILOFT VAN MEER & BETER
  Reactie op het ontwerp beleidskader landbouw en voedsel 2030 Een goed stuk begint met een titel. Dan volgt een samenvatting. Maar de titel is eigenlijk de kortste samenvatting die je kunt geven. Onze titel heeft Read more…
 • Mestvergister bij afvalterrein Splinder in Tilburg.
  Brief van Brabants Burgerplatform aan de leden van de Provinciale Staten en aan de leden van de gemeenteraad Tilburg 28/9/2021 Mestfabriek Tilburg Bericht van Olaf Mouwen, bestuurslid Brabants burgerplatform Tilburg 13 december 2021 Het is Read more…
 • Mestfabrieken: bestaande en kandidaat locaties
  Mestfabrieken: bestaande en kandidaat locaties Bestaande (zwart) en Kandidaat (geel) locaties van MestfabriekenOf open in Google Maps Mestfabrieken In de Media Brabants Burgerplatform op Facebook over Mestfabrieken Artikelen van Max5Odeur over mestverwerking Omroep Brabant : Read more…
 • DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING
  Het Brabants Burgerplatform maakt korte metten met het sprookje en het verdienmodel van de milieuvriendelijke, risicoloze, geurvrije mestbewerking. De harde feiten en de belangrijkste minpunten op een rijtje, met daarbij het uitgelekte kaartje met mogelijke nieuwe locaties in het buitengebied

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.