ONZE DOELSTELLINGEN

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vóór biologische, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

RISICO’S EN OVERLAST VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen

GEZONDHEIDS KLACHTEN

teveel mensen hebben
gezondheidsklachten door slechte lucht

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

ONZE AANPAK

DE WET BESCHERMT BURGERS
De overheid kijkt te vaak weg bij VTH: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.