ONZE DOELSTELLING

wij willen de overlast en de gezondheidsrisico’s van de intensieve landbouw terugdringen
dat betekent geen symptoombestrijding, maar aanpak direct aan de bron
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur
wij zijn vóór biologische, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw
kortom

STEEDS BETER in plaats van STEEDS MEER

OVERLAST EN GEZONDHEIDSRISICO’S VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen

GEZONDHEIDS KLACHTEN

teveel mensen hebben
gezondheidsklachten door slechte lucht

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

ONZE AANPAK

DE WET BESCHERMT BURGERS
De overheid kijkt te vaak weg bij VTH: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.