UITGELICHT


VOLG HET NIEUWS OVER VEEHOUDERIJ EN POLITIEK OP ONS NIEUWSKANAAL

ONZE DOELSTELLINGEN

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vóór biologische, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

RISICO’S EN OVERLAST VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen

GEZONDHEIDS KLACHTEN

teveel mensen hebben
gezondheidsklachten door slechte lucht

butterfly perched on flower
VERLIES VAN BIO DIVERSITEIT

insecten, vogels, vissen sterven uit, straks volgen ook nog de mensen

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

EéN AANPAK : DRIE SPEERPUNTEN

DE WET BESCHERMT BURGERS
De overheid kijkt te vaak weg bij VTH: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

HET SYSTEEM MOET OM
Subsidies sturen verandering.
Stop rechtenhandel.
Eerlijke prijs voor de boer

CONSUMENTEN DOEN MEE
Niet Meer maar Minder & Beter Vlees. Publiek kiest voor eiwit transitie

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.