ONZE DOELSTELLINGEN

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vóór biologische, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

RISICO’S EN OVERLAST VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

GEZONDHEIDS KLACHTEN

teveel mensen hebben
– elke dag –
gezondheidsklachten door slechte lucht

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen
(bekend van Q-koorts en Covid)
die kunnen overstappen op mensen

butterfly perched on flower
VERLIES VAN BIO DIVERSITEIT

insecten, vogels, vissen sterven uit,
straks volgen ook nog de mensen

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

EéN AANPAK : DRIE SPEERPUNTEN

Betere Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)

Subsidies sturen verandering.
Stop rechtenhandel.
Eerlijke prijs voor de boer

Niet Meer maar Minder & Beter Vlees.
Publiek kiest voor eiwit transitie

UITGELICHTE ARTIKELEN

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.