Een onsje minder

In de jaren 90 doet de overheid een poging de varkensstapel in Nederland met een kwart te verkleinen, om het mestprobleem aan te pakken en de kans op herhaling van de varkenspestramp te minimaliseren. De Wet herstructurering varkenshouderij schokt de sector en woedende boeren trekken naar Den Haag. De varkenshouders zijn nog maar net bekomen van een hevige uitbraak van de varkenspest en ze voelen zich bestolen. Wat is er van de varkenswet terechtgekomen?

Meten ammoniak door RIVM en GGD geeft schijnduidelijkheid

Het RIVM gaat een ammoniakmeting doen samen met de GGD, die onderzoekt hoe inwoners de luchtkwaliteit beleven. Wij begrijpen niet waarom de GGD haar naam verbindt aan dit onderzoek, gezien de kwaliteit hiervan. Als het onderzoek op een ondeugdelijke manier wordt uitgevoerd, zoals nu dreigt te gebeuren, raken we alleen maar verder van huis. Het zijn de nieuwe kleren van de keizer.