Een melkveehouder schept mest in zijn stal. © ANP

Brabantse politiek is duidelijk: geen nieuwe mestfabrieken op het platteland

Een duidelijke uitspraak in overeenstemming met het streven van Brabants Burgerplatform. Als het aan de Brabantse politiek ligt, worden op het platteland geen nieuwe mestfabrieken gebouwd. Die optie hoeft dan ook niet meegenomen te worden in het grootschalige onderzoek naar nieuwe locaties voor mestinstallaties, dat de provincie laat uitvoeren. Die Lees meer…