ONGEKEND ONRECHT

De overheid wordt terecht stevig onder vuur genomen in het rapport over de Toeslagenaffaire. Het is het zoveelste schandaal in de reeks van rechtsstatelijk falen. In Groningen werden de gedupeerden van de gaswinning geconfronteerd met onbegrijpelijke nalatigheid en obstructies van de kant van de overheid. In Zuid-Oost Brabant – de zwijnenstal van Europa – weigert de overheid stevig in te grijpen en leven de burgers nog steeds in permanente stank en onder een deken van zoönosen. En dezelfde onverschilligheid jegens het lot van de burgers zien we nu in het Toeslagenschandaal. Dit schandaal is misschien wel het meest verontrustend, want daarin is het functioneren van de héle trias politica in het geding. Niet alleen schonden de wetgevende en uitvoerende macht beginselen van de rechtsstaat, de rechter ging daar nog mee akkoord ook. Een verbijsterend démasqué!

MESTBEWERKING IN BUITENGEBIED: KLANKBORDGROEP + BRANDBRIEF + UPDATE 9-10-20 + UPDATE 16-10-20

KLANKBORDGROEP: MEEPRATEN OVER MESTBEWERKING Tegen heug en meug neemt Cyril Hoevenaars vanuit het Burgerplatform deel aan de provinciale Klankbordgroep Mestbewerkingslocaties. Provincie en gemeenten willen komen tot nieuwe locaties voor mestfabrieken. Desnoods willen ze zelfs de huidige verordening ruimte aanpassen. Want die staat mestfabrieken bijna uitsluitend toe op zware industrieterreinen. Bij Read more…

STANK: DE STAAT GEDAAGD

BURGERS DAGEN DE STAAT: DISCRIMINERENDE STANKWETGEVING  klik hieronder voor het PERSBERICHT klik hieronder voor de DAGVAARDING klik  hieronder voor de link naar dropbox met de PRODUKTIES  – de bijlagen – bij de dagvaarding https://www.dropbox.com/s/1egwpc2eco1114z/Staat – stankbeleid – dagvaarding – producties.pdf?dl=0 als de link naar Dropbox niet werkt, klik dan hieronder Read more…

DE CASUS LANDERD

In Landerd, N.O. Brabant, is nu begonnen met de bouw van een megastal voor 17.000 varkens. Omwonenden verzetten zich al sinds 2014. Door combiluchtwassers krijgen omwonenden nu meer dan 30 odeurunits over zich heen KLIK HIER VOOR HET HELE DOSSIER VAN DEZE CASUS en KLIK HIER VOOR DE UPDATE VAN Read more…