MAX-5-ODEUR

Max 5 odeur is een werkgroep die bestaat uit leden van burgergroeperingen die actief zijn in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Zij hebben het rapport Max 5 odeur samengesteld. Vanuit het Brabants Burgerplatform maakt Gert van Dooren deel uit van de werkgroep. Door rijksbeleid is in het buitengebied Lees meer…

ECHTERNACH VOOR GEVORDERDEN

In de driehoek tussen bestuurders, ambtenaren en adviesbureaus voelt de burger zich steeds minder thuis. De verbinding tussen ‘het volk’ en ‘de volksvertegenwoordiging’ wordt dun. De afstand groeit. Het draagvlak krimpt. Met het draagvlak brokkelt tegelijk het vertrouwen in de politiek en de gehanteerde procedures af. De opkomst bij tal Lees meer…