Banken, zuivelcoöperaties en producenten van bestrijdingsmiddelen; vrijwel allemaal zeggen ze keihard te werken aan verduurzaming van de landbouw. Maar ondertussen lobbyen diezelfde partijen in Brussel tegen Europese verduurzamingsplannen of verzetten ze zich tegen krimp van de veestapel, zo blijkt uit de Zembla uitzending ‘De uitgeputte bodem – het grote geld.’ Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, noemt deze lobby van haar partners “kwalijk”.

Zembla 25-03-2021

Categorieën: BIODIVERSITEIT