ONGEKEND ONRECHT

De overheid wordt terecht stevig onder vuur genomen in het rapport over de Toeslagenaffaire. Het is het zoveelste schandaal in de reeks van rechtsstatelijk falen. In Groningen werden de gedupeerden van de gaswinning geconfronteerd met onbegrijpelijke nalatigheid en obstructies van de kant van de overheid. In Zuid-Oost Brabant – de zwijnenstal van Europa – weigert de overheid stevig in te grijpen en leven de burgers nog steeds in permanente stank en onder een deken van zoönosen. En dezelfde onverschilligheid jegens het lot van de burgers zien we nu in het Toeslagenschandaal. Dit schandaal is misschien wel het meest verontrustend, want daarin is het functioneren van de héle trias politica in het geding. Niet alleen schonden de wetgevende en uitvoerende macht beginselen van de rechtsstaat, de rechter ging daar nog mee akkoord ook. Een verbijsterend démasqué!

STANK: DE STAAT GEDAAGD

BURGERS DAGEN DE STAAT: DISCRIMINERENDE STANKWETGEVING  klik hieronder voor het PERSBERICHT klik hieronder voor de DAGVAARDING klik  hieronder voor de link naar dropbox met de PRODUKTIES  – de bijlagen – bij de dagvaarding https://www.dropbox.com/s/1egwpc2eco1114z/Staat – stankbeleid – dagvaarding – producties.pdf?dl=0 als de link naar Dropbox niet werkt, klik dan hieronder Lees meer…

DE STAAT GEDAAGD

Advocaat Valentijn Wösten klaagt de staat aan.  Namens een aantal omwonenden van veehouderijen is hij een proces begonnen tegen de Staat der Nederlanden. De Staat maakt zich namelijk schuldig aan discriminatie door een hogere geurbelasting toe te staan aan de veehouderij dan aan de industrie en door veehouderijen een hogere Lees meer…