Foto: VisitBrabant

Schone lucht: extra maatregelen nodig

De ambities om elke Brabander drie gezonde levensjaren erbij te geven, kan alleen gehaald worden met extra maatregelen op het gebied van landbouw, energie en mobiliteit. Deze gezamenlijke oproep doen ANWB, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Fietsersbond Noord-Brabant, IVN Natuureducatie, Longfonds, Natuurmonumenten en Wandelnet. De provincie Noord-Brabant heeft in haar concept-beleidskader Gezondheid de ambitie uitgesproken Lees meer…

Veehouderij en Gezondheid

In de afgelopen jaren is in Nederland een aantal onderzoeken rondom veehouderijen uitgevoerd. Daarin zijn luchtmetingen gedaan en gezondheidsgegevens verzameld
(via huisartsengegevens, vragenlijsten, longfunctiemetingen en metingen in bloed). Daaruit bleek een aantal gezondheidseffecten vaker voor te komen rondom veehouderijen (verminderde longfunctie en vaker luchtwegklachten, en bij geitenhouderijen vaker longontstekingen). Ook kwam een aantal effecten juist minder vaak voor (COPD, allergie). Deze kennis wordt op een rij gezet en geduid in deze richtlijn.