MESTBEWERKING IN BUITENGEBIED: KLANKBORDGROEP + BRANDBRIEF + UPDATE 9-10-20 + UPDATE 16-10-20

KLANKBORDGROEP: MEEPRATEN OVER MESTBEWERKING Tegen heug en meug neemt Cyril Hoevenaars vanuit het Burgerplatform deel aan de provinciale Klankbordgroep Mestbewerkingslocaties. Provincie en gemeenten willen komen tot nieuwe locaties voor mestfabrieken. Desnoods willen ze zelfs de huidige verordening ruimte aanpassen. Want die staat mestfabrieken bijna uitsluitend toe op zware industrieterreinen. Bij Lees meer…