GEUR: BRABANT AAN ZET

Op 23 april is het rapport “Geur Bekennen” gepubliceerd door de Commissie Biesheuvel (1). Brabant, de provincie met de zwaarste geurbelasting, krijgt veel aandacht in het rapport. Terecht. Het rapport legt een schrijnende situatie bloot. De Commissie Biesheuvel dringt aan op structurele maatregelen tegen stank veroorzaakt door de veehouderij. Omwonenden Read more…

ECHTERNACH VOOR GEVORDERDEN

In de driehoek tussen bestuurders, ambtenaren en adviesbureaus voelt de burger zich steeds minder thuis. De verbinding tussen ‘het volk’ en ‘de volksvertegenwoordiging’ wordt dun. De afstand groeit. Het draagvlak krimpt. Met het draagvlak brokkelt tegelijk het vertrouwen in de politiek en de gehanteerde procedures af. De opkomst bij tal Read more…

ZACHTE HEELMEESTERS

Op basis van het ‘voorontwerp van de provinciale omgevingsvisie’, hebben we in onze eerdere reactie “Naar een Brabantse Brandaris”, een aantal voorstellen gedaan om deze visie aan te vullen, aan te scherpen, maar vooral te verduidelijken. We misten in het voorontwerp een helder beeld over de aanpak van de risico’s, Read more…

NU DOOR NAAR WARM

Anne-Marie Spierings heeft als gedeputeerde van landbouw van de provincie Noord-Brabant een aantal maatregelen in voorbereiding. De Provincie wil daarmee een koerscorrectie binnen de Brabantse veehouderij bewerkstelligen. Het doel is afgebakend als het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom de veehouderijen.

BRIEF AAN BIESHEUVEL

U heeft een groep burgers gehoord over de stankoverlast die zij ervaren vanuit de veehouderij en de gevolgen van het falen van gecombineerde luchtwassers.Uit de gespreksverslagen blijkt dat het falen van de gecombineerde luchtwassers – de aanleiding voor het instellen van uw commissie – onvoldoende scherp in beeld is gekomen.