DE ONMOGELIJKE BRUILOFT VAN MEER & BETER

Hoe lang blijft ons provinciebestuur nog geloofwaardig als het blijft volharden in deze beleidsmatige spagaat? Je kunt niet enerzijds pleiten voor circulair, natuurinclusief, biologisch, biodivers en bodemverbeterend op het platteland, als je op datzelfde platteland vrij spel geeft aan de groei van industriële veehouderij, roofbouwteelt, mestfabrieken en het hele scala aan ketens van bedrijvigheid daar omheen.