NU DOOR NAAR WARM

Anne-Marie Spierings heeft als gedeputeerde van landbouw van de provincie Noord-Brabant een aantal maatregelen in voorbereiding. De Provincie wil daarmee een koerscorrectie binnen de Brabantse veehouderij bewerkstelligen. Het doel is afgebakend als het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom de veehouderijen.

BRIEF AAN BIESHEUVEL

U heeft een groep burgers gehoord over de stankoverlast die zij ervaren vanuit de veehouderij en de gevolgen van het falen van gecombineerde luchtwassers.Uit de gespreksverslagen blijkt dat het falen van de gecombineerde luchtwassers – de aanleiding voor het instellen van uw commissie – onvoldoende scherp in beeld is gekomen.