Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Kinderen die opgroeien op boerderijen hebben minder last van astma en allergieën, dan kinderen die in de stad opgroeien. Niet alleen omdat ze vaak boerderijmelk drinken, maar ook door het ‘boerderijstof’ dat ze inademen. Er kan dus weinig mis zijn met ‘boerderijstof’.

Een video van het longfonds

Het longfonds doet momenteel onderzoek naar de oorzaak waarom kinderen die op een kleinschalige boerderij (familiebedrijf met minder dan 10 koeien) opgroeien immuun worden tegen astma. Mogelijk kan daarmee astma in de toekomst voorkomen worden.

In werkelijkheid

produceren veehouderijen ziekmakende ‘boerderijstof’
Veel mensen worden ziek van de stoffen die vrijkomen in intensieve veehouderijen zoals fijnstof, endociten (afgestorven bacterien) en huidschilfers.
De luchtvervuiling in Brabant zorgt ervoor dat de levensduur van Brabanders gemiddeld een jaar verkort wordt. Die luchtvervuiling wordt voor een substantieel deel veroorzaakt door de intensieve veehouderij.
Daarom vraagt het Brabants Burgerplatform de overheid om een moratorium op nieuwe megastallen wegens de aantoonbare gezondheidsschade in een ruime omgeving van een intensieve veestallen.

Lees ook de volgende documenten van betrouwbare bronnen

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Categorieën: GEZONDHEIDMYTHEN