Cafe Weltschmerz, 7 jul. 2016

Jos van de Sande is een ex directeur GGD en is de nationale coryfee die de magnitude van de Q-koorts affaire begreep toen iedereen nog – ten onrechte – om wetenschappelijk bewijs vroeg.

Daardoor liep het dodental op. Ook nu bouwt zich een aantal slachtoffers op van een dierziekte die zich in mensen zal manifesteren, zegt Van de Sande. Hoe dat komt, legt hij Dick Veerman uit naar aanleiding van een tweet. Jos van der Sande is voormalig GGD-arts. Van der Sande kreeg als infectieziektenbestrijder te maken met de Q-koorts. Economische belangen op korte termijn gaan voor het publieke belang, zegt hij met zoveel woorden over de manier waarop de nationale, provinciale en lokale politiek met de volksgezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij in Brabant aanpakte.

“Dat heeft van mij een actievoerder gemaakt”.

Als Van de Sande straks gelijk krijgt, zorgt de Brabantse veehouderij voor de vroegtijdige dood van stedelijke bewoners in het RuhrgebiedHij beschouwt de intensieve veehouderij in dichtbevolkt gebied als een fors gevaar voor de volksgezondheid. De helft van de mensen in steden worden volgens Van der Sande, ziek van het fijnstof dat uit de intensieve veehouderij komt. We lopen een veel grotere kans op het uitbreken van epidemieën van door dieren op mensen overgedragen ziekten dan we als samenleving kunnen vaststellen. Het traject van interne informatievoorziening binnen het bestuurlijk apparaat faalt. De materie is óf te complex geworden óf onderworpen geraakt aan andere belangen. Ministeries en politiek werden tijdens de Q-koorts epidemie verkeerd voorgelicht. Daardoor modderden zij aanvankelijk aan met antwoorden die ontoereikend waren en de ernst van de problemen negeerden.

Referenties

1. GGD-richtlijn Veehouderij en gezondheid