Een nieuw onderzoek toont restanten aan van bestrijdingsmiddelen in het huisstof van woningen van boeren, maar ook van omwonenden. Een cocktail van 140 bestrijdingsmiddelen die alleen of in combinatie effect kunnen hebben op uw gezondheid en vruchtbaarheid.

De kwalijke gevolgen van de grootschalige en intensieve landbouw in Nederland beperken zich niet tot stank, verschraling van de natuur door stikstof depositie en teruggang van de biodiversiteit, maar met name invloed op Uw gezondheid door fijnstof en bestrijdingsmiddelen ook wel door de agrarische sector eufemistisch “gewasbeschermingsmiddelen” genoemd.

Bekijk het interview met Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de  van de Universiteit van Nijmegen naar aanleiding van de internationale studie SPRINT. Hij ziet het verband tussen de rasante toename van Parkinson als gevolg van de toename van bestrijdingsmiddelen.


Uit > Een Vandaag

In huisstof op boerderijen zitten grote aantallen bestrijdingsmiddelen, blijkt uit nieuw onderzoek

Auteur: Joost Lammers, Kimo Demoed

Huisstof in Nederlandse boerderijen bevat grote aantallen bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit nieuw Europees onderzoek, dat door EenVandaag is ingezien. Onderzoekers maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. 

Ook in bloed, urine en poep van boeren en ook in hun omgeving zijn residuen van middelen aanwezig. Zowel in huis als in de bodem, gewassen, de lucht en het water zijn de gifstoffen gevonden.

Verboden stoffen gevonden

In totaal zijn bij onderzoek in Nederland 170 verschillende middelen aangetroffen. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is het meest en in de grootste hoeveelheden gevonden.

hoogleraar Bas Bloem in de aflevering van Een Vandaag 2-2-2023

Wat is het SPRINT-onderzoek?

Het zijn de eerste resultaten van het onderzoek dat in Nederland wordt gedaan door wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. De studie maakt onderdeel uit van het Europese SPRINT-onderzoek waaraan onderzoekers in 10 Europese landen en Argentinië meedoen. Dat gebeurt in opdracht van de Europese Commissie, die wil weten hoe het gebruik van bestrijdingsmiddelen het beste verminderd kan worden. In 2030 moet het aantal chemische bestrijdingsmiddelen gehalveerd zijn.

Belangrijk doel van het onderzoek is het achterhalen van de effecten van de combinatie van bestrijdingsmiddelen. Daar is tot nu toe nog weinig over bekend. “Het is moeilijk om het gedrag van mengsels te voorspellen. Je moet testen wat die mengels doen en dat is waar we bij SPRINT beter naar gaan kijken”, vertelde toxicoloog aan de Radboud Universiteit Paul Scheepers al eerder tegen EenVandaag.

Lees verder > Een Vandaag

Bekijk de kaarten van gifmeldingen van burgers op de glyfosaat en pesticiden kaart van Nederland

Glyfosaat op de kaart

Glyfosaat Meld App

Glyfosaat is schadelijk
Een meerderheid in de 2e kamer heeft de regering om die reden tot 2 keer toe gevraagd glyfosaat te verbieden.

Glyfosaat is nog steeds niet verboden

Short URL https://wp.me/pcty64-1eV

Categorieën: GEZONDHEID