Geert Verstegen 10-12-22

INGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN – De Omgevingsdienst kondigt een onderzoek aan naar de luchtkwaliteit en beleving van de leefomgeving in agrarisch gebied. Dat klinkt positief.

Zouden de zorgen van burgers die al decennia lijden onder stank nu eindelijk met keiharde data onderbouwd gaan worden? Het meten van de cocktail aan stoffen in veedichte gebieden is een heet hangijzer. What could possibly go wrong? Vrij veel.

Lees verder > ED

Ondeugdelijk meetproject ammoniak

De Omgevingsdienst kondigt een onderzoek aan naar de luchtkwaliteit en beleving van de leefomgeving in agrarisch gebied. Dat klinkt positief. Zouden de zorgen van burgers die al decennia lijden onder stank nu eindelijk met keiharde data onderbouwd gaan worden? Het meten van de cocktail aan stoffen in veedichte gebieden is een heet hangijzer. What could possibly go wrong? Vrij veel.

Het RIVM gaat een ammoniakmeting doen samen met de GGD, die onderzoekt hoe inwoners de luchtkwaliteit beleven. Men gaat 24 uur per dag ammoniak (NH3) meten met sensoren die sinds kort op de markt zijn. Men deed een proef met negen sensoren op de Vredepeel. Daar vielen drie sensoren uit. Toch heeft men er vertrouwen in dat ammoniak, afkomstig uit een varkensstal in Reusel, op een afstand van zo’n 350 meter goed gemeten kan worden. Een expert geeft aan ons aan dat “lage NH3-concentraties op meer dan 100 meter van de bron niet meer gemeten kunnen worden. Dat betekent niet dat ze verdwenen zijn: ze leven voort als secundair fijnstof, dat wél meetbaar is en pas recent meegenomen wordt in rekenmodellen. Dit fijnstof kun je alleen niet meten met de geplande meetkits. Hier komt nog bij dat er geen weermetingen gedaan worden bij deze pilot, terwijl het weer een grote invloed heeft op de meetresultaten. De windsnelheid en de luchtvochtigheid meet men nu niet lokaal. En het KNMI station 15 kilometer verderop is nauwelijks te gebruiken omdat daar de wind op 10 meter hoogte gemeten wordt. Er wordt bovendien geen rekening gehouden met de invloed van bomen en gebouwen.”

Als niet van tevoren afgesproken wordt wat er gedaan wordt met de meetresultaten is zo’n project verspilling van moeite en geld.

Er wordt op deze manier ook schijnduidelijkheid gegeven. Getallen kunnen de illusie van harde feiten opwekken.

Mensen hebben vooral twee zorgen: stank tast hun welbevinden aan en de slechte luchtkwaliteit tast hun gezondheid aan. De GGD lijkt met dit project de zorgen rond de stankproblematiek te willen dempen. Wij begrijpen niet waarom de GGD haar naam verbindt aan dit onderzoek, gezien de kwaliteit hiervan. Als het onderzoek op een ondeugdelijke manier wordt uitgevoerd, zoals nu dreigt te gebeuren, raken we alleen maar verder van huis.

Geert Verstegen,
voorzitter van het Brabants Burgerplatform

Land van Cuijk

ShortURL: https://wp.me/pcty64-19g