De ambities om elke Brabander drie gezonde levensjaren erbij te geven, kan alleen gehaald worden met extra maatregelen op het gebied van landbouw, energie en mobiliteit. Deze gezamenlijke oproep doen ANWB, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Fietsersbond Noord-Brabant, IVN Natuureducatie, Longfonds, Natuurmonumenten en Wandelnet.

De provincie Noord-Brabant heeft in haar concept-beleidskader Gezondheid de ambitie uitgesproken om elke Brabander drie gezonde levensjaren erbij te geven. De brede coalitie van organisaties op het gebied van gezondheid, verkeer, recreatie en toerisme, en natuur en milieu steunen dit streven en vragen daarbij nadrukkelijk aandacht voor de gevolgen van luchtvervuiling.

Lees verder > Brabantse Milieu Federatie

en Luchtkwaliteit en gezondheidswinst, RIIVM