Op ‘den buiten’ wonen is minder gezond dan u denkt. Wie in de buurt van landbouwgrond woont, heeft wellicht meer resten van de controversiële pesticide glyfosaat in zijn urine.

Christoph Meeussen, 31-1-2023

Uitwijken naar het platteland om de vuile stadslucht te ontvluchten? Een nieuwe studie toont dat je ook daar wordt bloot­gesteld aan ­schadelijke stoffen.

Voor het Steunpunt Milieu en Gezondheid zochten wetenschappers van Vlaamse universiteiten in de urine van 424 jongeren tussen 13 en 16 jaar naar sporen van pesticiden en herbiciden die in Vlaanderen worden gebruikt. Ze stelden vast dat hoe meer landbouwvelden hun woning omringen, hoe meer resten van het giftige product Ampa­ in hun urine terug te vinden waren. ‘Ampa is een indicator voor blootstelling aan de onkruid­verdelger glyfosaat’, legt Katrien De Troeyer (UAntwerpen) uit.

Lees verder > de Standaard

Het standpunt van de Belgische minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is duidelijk.

Categorieën: GEZONDHEID