Meld en bekijk stankoverlast in de Stank App

Heeft U ook last van de stank van stallen, mest, mestverwerkers of slachthuizen?
U bent niet alleen, meer Brabanders dan U denkt, hebben hier ook last van.
En met de plannen van de Provincie gaat dit aantal Brabanders alleen maar toenemen.
Tijd dus om in actie te komen en “stank op de kaart” te zetten!


Bekijk “Stank op de kaartper periode, intensiteit en bron van de stank en bron van de melding


Waarom een Stank App

Brabants Burgerplatform heeft een Web App ontwikkeld, waarmee je overmatige stankoverlast door Veehouderij kunt doorgeven.
Doel is de omvang van het Stank probleem zichtbaar te maken. Tevens meer burgers bewust te maken van de oorzaak : Teveel beesten in Brabant en Limburg. Die leidt tot meer problemen dan stank alleen : een aantasting van onze leefomgeving.
Het is zeker niet de bedoeling een heksenjacht op de boer te beginnen. Boeren horen bij Brabant. Burgers trouwens ook. Brabants Burgerplatform is voor terugdringing van de veestapel met 50% en een versnelde overgang naar natuurinclusieve en grondgebonden veeteelt

Het probleem


Stank is een hinderlijk gevolg van de intensieve veeteelt, maar niet eens de meest ernstige. Dat zijn : verschraling van de natuur door teveel stikstof depositie, verdroging door waterontrekking en last but not least gezondheidsproblemen door fijnstof en gezondheidsrisico’s van zoönoses (virussen).

In Brabant is de veedichtheid zo hoog en het mestoverschot zo groot, dat er in allerijl gesubsidieerde mestfabrieken moeten worden gebouwd om de mest te “verwerken”. Die fabrieken zorgen op hun beurt opnieuw voor overlast, zeker als die in het buitengebied worden toegestaan door het gemeentebestuur. Mestfabrieken lossen het probleem echter niet op. Ze stellen de aanpak van de oorzaak van HET probleem uit : teveel dieren in Brabant en Limburg (op sommige plaatsen bijvoorbeeld wel 20.000 varkens / km^2).

 

Wat kun je met de App


Met de Stank App kun je stankoverlast melden en op een “Stankkaart” bekijken. Je kunt delen van de kaart kopiëren en gebruiken in je contact met de overheid en overheidsinstellingen.
Stank melden : Je kunt de intensiteit van de stank aangeven : stinkt, stinkt erg, stinkt ondraaglijk. De oorzaak, voor zover bekend : stallen, uitrijden van mest op het land, mestverwerker of stank door slachthuizen. En je kunt nog een eigen tekst toevoegen.

Kaart bekijken. Op een interactieve kaart kun je alle meldingen bekijken, zowel van de App als die van de Omgevingsdienst. Je kunt de periode kiezen en de oorzaak van de stank alsmede de gemiddelde intensiteit van de stank of de intensiteit van de meldingen (hoe vaak in de tijd).

Hoe gebruik je de Stank App


De Stank App kan zonder download gebruikt worden op alle soorten smartphones, Iphones en PC’s en is hierboven te vinden alsmede op www.StankopdeKaart.nl Maak wel een bookmark of nog beter : zet de App op het scherm van je smartphone zodat je hem altijd bij de hand hebt !
Op het Email adres contact@stank.info kun je je opmerkingen over het gebruik doorgeven.

 

Aantal meldingen van de Stank App


Stank meldingen via Omgevingsdienst en Stank App in 2021 (weeknummer)

De provincie zoekt nog nieuwe locaties voor nieuwe mestfabrieken in Brabant, ook bij U in de buurt!


Komt er een mestfabriek in mijn omgeving?


Er worden x nieuwe mestvergister gepland, zie PlanMer Zoekgebieden voor Mestbewerking.
De plaats waar deze komen wordt door Provincie nog geheim gehouden. Er is wel een kaart met mogelijke locaties uitgelekt. Op deze gedetailleerde kaart in Google Maps kun je checken of je zelf binnen een straal van 1,5 km woont van een kandidaat mestfabriek locatie.


Op welke afstand ruik je een mestfabriek?


De overheid hanteert bij de keuze van locaties van mestfabrieken een minimale afstand van 500m tot inwoners. In Sterksel is veel overlast van een Mestfabriek die op 1,5 km afstand staat.

zwart : Mestfabrieken
geel : Stankmeldingen aan de Omgevingsdienst


Zie ook : DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING

 

Zie ook : Stank op de Kaart voor meer kaarten

 

Categorieën: homepageSTANK