Stikstof De overheidsaanpak van het stikstofprobleem richt zich op ‘piekbelasters’. Hoe bepaal je eigenlijk wie dat zijn?

Vier jaar na de inmiddels beruchte uitspraak van de Raad van State begint de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet eindelijk vorm te krijgen.

Al jaren wordt in Nederland veel meer stikstof uitgestoten dan de natuur kan verdragen. Met alle gevolgen van dien: kwetsbare natuur wordt overwoekerd. Hoe nu verder? Nederland is klein en vol: nieuwe activiteit – een veehouder die een stal wil uitbreiden, een provincie die een snelweg wil verbreden, het Rijk dat nieuwe woonwijken wil bouwen – leidt al snel tot extra stikstofdruk op kwetsbare natuurgebieden. Dat mag niet, oordeelde de Raad van State in 2019.

Aan stikstofminster Christianne van der Wal (VVD) de taak om de uitstoot flink te reduceren, zodat de natuur kan herstellen en er makkelijker gebouwd kan worden. De eerste stap: het verleiden van drieduizend zogenoemde piekbelasters, die de grootste invloed hebben op de kwetsbare natuur, om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Maar hoe weet Van der Wal wie de piekbelasters zijn?

Lees verder > NRC

Categorieën: homepageSTIKSTOF