Informatie van het Rijk
https://www.rijksoverheid.nl/

Prodemos, Huis voor democratie en rechtsstaat
https://prodemos.nl/

Movisie, Kennisinstituut voor Burgerparticipatie
https://www.movisie.nl/burgerparticipatie

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
https://www.rivm.nl/

Foodlog
https://www.foodlog.nl/

Vereniging Nederlandse Gemeenten
https://vng.nl/

Vereniging Leefmilieu
https://www.leefmilieu.nl/[

Provincie Noord Brabant
https://www.brabant.nl/

Provinciale Gezondheidsraad
https://www.brabantadvies.com/

Brabantse Agrofood
https://www.brabantse-agrofood2020.nl/

Brabants landschap
http://www.brabantslandschap.nl

BMF,  Brabantse Milieu Federatie
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/

Werkgroep Behoud de Peel
http://www.wbdp.nl/

Stichting mens, Dier & Peel
http://www.knakdeworst.nl

Max 5 Odeur
http://www.max5odeur.nl/

Weblog Bernard Gerard
https://www.bjmgerard.nl/