MESTBEWERKING IN BUITENGEBIED: DOSSIER PROVINCIALE KLANKBORDGROEP

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

KLANKBORDGROEP: MEEPRATEN OVER MESTBEWERKING

Tegen heug en meug neemt Cyril Hoevenaars vanuit het Burgerplatform deel aan de provinciale Klankbordgroep Mestbewerkingslocaties. Provincie en gemeenten willen komen tot nieuwe locaties voor mestfabrieken. Desnoods willen ze zelfs de huidige verordening ruimte aanpassen. Want die staat mestfabrieken bijna uitsluitend toe op zware industrieterreinen.

Bij de start van deze klankbordgroep hebben wij aangegeven dat onze deelname niet gelijk staat aan onze instemming of ondersteuning. We hebben ook gezegd dat onze deelname niet gebruikt mag worden ter ondersteuning / onderbouwing van een beleidswijziging. Want we hebben en houden vraagtekens. Toch hebben we ervoor gekozen om wel deel te nemen. Op deze manier kunnen we toch invloed uitoefenen, ook al is die invloed klein.

Wij hebben samen met de Brabantse Milieufederatie veel punten ingebracht om de situatie voor omwonenden niet te laten verslechteren. Andere partijen zoals ZLTO, Cumula (de loonwerkers) en het Centrum Mestverwaarding geven aan dat mestbewerking tegenwoordig zo schoon is dat het zelfs in de achtertuin kan… Omwonenden weten wel beter! Wij geven tegengas en proberen deze luchtballonnen door te prikken. Een paar punten hebben we met succes kunnen inbrengen. Ons belangrijkste punt is afstand. De afstand van burgers tot de mestfabriek. Hoewel we in het begin geen voet aan de grond kregen lijkt het erop dat onze inzet op een veilige afstand nu toch deels is meegenomen.

Hoewel we op punten een heel klein beetje hebben kunnen bijsturen blijven wij zéér sceptisch. We moeten ons voorbereiden om druk te zetten op bestuurders en politiek zodat omwonenden en de leefomgeving niet het kind van de rekening worden. Minder vee is de enige verantwoorde manier om het mestprobleem op te lossen.

BRANDBRIEF NAAR GEMEENTEN 7-10-2020

Lees ook de brief aan alle gemeenteraadsleden in Brabant : Grootschalige mestbewerking dreigt in het buitengebied terecht te komen,

UPDATE EINDHOVENS DAGBLAD 9-10-2020

Brandbrief in de pers  +  ontkennende reactie van gedeputeerde Elies Lemkes: Nog geen keuze mestfabrieken in buitengebied

UPDATE EINDHOVENS DAGBLAD 16-10-2020

Lik op stuk reactie naar Lemkes van het Brabants Burgerplatform: MAAR DUS WEL MESTFABRIEKEN IN BUITENGEBIED

Categorieën: MEST