Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Biogas is een welkome oplossing voor mestoverschot en gasschaarste.

In werkelijkheid

 1. vraagt mestvergisting veel energie en levert het weinig gas op
 2. de energie balans is ongunstig wanneer het hele systeem wordt beschouwd, dus inclusief mestscheiden dunne en dikke fractie, transport etc. (wordt vaak vergeten)
 3. is biogas gevoelig voor fraude, met gifstoffen die in de voedselketen terecht komen
 4. is mestvergisting een bron van stank voor de omgeving
 5. wordt een fout systeem (te veel beesten) in stand gehouden uit algemene middelen (subsidie)

Lees meer in ons dossier mestoverschot

Neem dit niet meteen van óns aan, maar lees ook eens:

 1. Feiten en Fabels over covergisting, de Natuur en Milieu fedraties,
 2. Is mestvergisting de oplossing of boerenbedrog NOS 14-7-2017
 3. ‘Biogas geen serieuze energiebron’, Hoogleraar milieukunde, Lucas Reijnders:WUR rapport
 4. De toverdoos, Seizoen 1 Afl. 3 , 14-3-2021
  Sinds het ontstaan van onze intensieve melk- en vleesproductie hebben veehouders meer mest dan ze kwijt kunnen. Pakweg vijftien jaar geleden werd het ei van Columbus gepresenteerd: co-vergisters.
 5. Mestfabrieken zijn omgeven met fraude en verzet. Waarom wil de overheid ze dan zo graag openen? Volkskrant 24 mei 2019
 6. Follow the Money : Mest, bruine stroom die niet groen te krijgen

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Shortlink voor Twitter : https://wp.me/pcty64-S0