Een duidelijke uitspraak in overeenstemming met het streven van Brabants Burgerplatform.

Als het aan de Brabantse politiek ligt, worden op het platteland geen nieuwe mestfabrieken gebouwd. Die optie hoeft dan ook niet meegenomen te worden in het grootschalige onderzoek naar nieuwe locaties voor mestinstallaties, dat de provincie laat uitvoeren.

Die boodschap gaf een meerderheid van Provinciale Staten vrijdagochtend mee aan landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA). In het debat bleek duidelijk dat de meeste partijen mestfabrieken in het buitengebied niet zien zitten. Zij willen vasthouden aan het huidige beleid, dat in 2017 is ingesteld: mestverwerking alleen maar op het erf van de boer of grootschalige installaties op industrieterreinen met een zware milieucategorie.

Lees verder in het ED van 1 juli 2022 door Frank vd Heuvel. https://www.ed.nl/home/brabantse-politiek-is-duidelijk-geen-nieuwe-mestfabrieken-op-het-platteland~a556799f/