Een mestfabriek in Nistelrode. © Van Assendelft

In het mestfabriekenplan van CDA-gedeputeerde Lemkes-Straver wordt gewerkt met een kaart van Brabant en een plan-MER, zijnde criteria voor het ‘milieu’.
Zo worden er meer dan 100 mogelijke locaties aangewezen voor installaties die het immense mestoverschot van Brabant moeten wegwerken.

Anne-Miep Vlasveld, Statenlid voor de Partij van de Dieren, Opinie in ED 26-02-21

Statenlid Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de Dieren wijst er in een stevig artikel in het Eindhovens Dagblad op dat de provincie achter de schermen druk doende is de weg te plaveien voor de plaatsing van zon honderd mestfabrieken in het buitengebied van Brabant.

Volgens haar gebruikt CDA-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver een plan-MER, een milieuonderzoek, als middel om zoveel mogelijk plekken aan te kunnen wijzen waar een mestfabriek neergezet zou kunnen worden. Als statenlid wijst Anne-Miep erop dat het een recht van Provinciale Staten is om de criteria te bepalen waarmee eventuele locaties voor mestfabrieken geselecteerd zouden kunnen worden. Maar zij constateert ook dat de leden van provinciale staten hier tot nu toe niets over gevraagd is, terwijl de organisaties die belang hebben bij mestbewerking zoals ZLTO, Cumula en POV wel mee hebben kunnen praten.

Als deze route die uitgestippeld is voor dit plan-MER niet geblokkeerd wordt door wethouders en raadsleden, zullen er straks overal in het buitengebied van Brabant ‘zomaar’ mestfabrieken neergezet kunnen worden.

In haar artikel geeft ze verder een overzicht van de ellende die mestfabrieken met zich meebrengen, en stelt ze als sluitstuk van haar betoog voor dat we Gedeputeerde Staten dan maar met zijn allen tot de orde moeten roepen met het door het Forum voor Democratie bedachte Correctief Referendum.

Mooi koekje van eigen deeg.

Lees hier het hele artikel

Zie ook : Thema Mestfabrieken met alle kandidaat locaties

Categorieën: MESTOVERSCHOT