Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Biogas is een welkome oplossing voor mestoverschot en gasschaarste.

In werkelijkheid

  1. vraagt mestvergisting om veel energie en levert het weinig gas op
  2. is mestvergisting een bron van stank voor de omgeving
  3. is biogas gevoelig voor fraude, met gifstoffen die in de voedselketen terecht komen
  4. wordt een fout systeem (te veel beesten) in stand gehouden uit algemene middelen (subsidie)

Lees meer

Neem dit niet van ons aan maar lees ook eens:

  1. FTM : Mest, bruine stroom die niet groen te krijgen is

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Categorieën: mythes