Er zijn vele mythes rond de intensieve landbouw. Bedacht door de intensieve landbouw lobby die er belang bij heeft het publiek te misleiden. Maar kritische burgers willen nu wel eens weten hoe het echt zit (zie ook: Het Handboek Debunken 2020). Op deze pagina een aantal mythes weerlegd.

Elk stelling kun je afzonderlijk gebruiken in de mail aan je familie en vrienden, als link of twitter of facebook of als link op je website,

1. Veehouderij, krimp veestapel

  Onderstaande mythen zijn onder handen.


  Bijdragen zijn welkom op brabantsburgerplatform@gmail.com !

  1. Veehouderij, krimp veestapel

  1. Als de veehouderij in NL krimpt, komen er in het buitenland meer dieren bij, die meer emissies veroorzaken. Dus negatief effect voor het mondiale klimaat.
  2. Varkens zijn nodig om organische afvalstromen duurzaam te verwerkenVlees is onmisbaar in een gezond voedingspatroon.

  2. Mestfabrieken, mest en mestfraude

  1. Mestfraude gebeurt slechts incidenteel.
  2. We krijgen een mesttekort als de veehouderij krimpt.
  3. Mestfabrieken zijn een oplossing voor het mestoverschot.
  4. “Groen gas”uit de mewstvergisters is nodig om onafhankelijk te zijn van buitenlands gas.
  5. Mestfabrieken zijn een belangrijke schakel in duurzame kringlooplandbouw.

  3. Stikstof en klimaatbeleid

  1. Nederland wil het beste jongetje van de klas zijn in de EU
   De varkenshouderij heeft al 60% stikstof gereduceerd dus nu zijn anderen aan zet.
  2. De boeren krijgen onterecht de schuld van het stikstofprobleem.
  3. Nederland is zo klein dat krimp vd veehouderij mondiaal geen klimaateffect heeft.
  4. Er slaat veel stikstof vanuit industriegebieden in het buitenland hier neer. Dat moet je meetellen.
  5. Stikstofuitstoot komt vooral door de melkveehouderij. De varkenshouderij draagt er maar weinig aan bij.

  4. Dierwelzijn

  1. De kritiek op intensieve veehouderij komt door een gebrek aan kennis bij de burger over hoe het eraan toe gaat bij veehouders.
  2. Het is juist goed om kalfjes heel vroeg bij de moeder weg te halen, want…
  3. Het is juist goed als zeugen tussen stalen beugels liggen, want anders lopen biggen de kans geplet te worden.

  5. Diverse

  1. De veehouderij is de motor van de economie in de buitengebieden
  2. Boeren zijn de beste beheerders van het landschap.
  3. Milieuclubs hebben een sterke lobby in Den Haag.
  4. Zoönosen ontstaan alleen in stallen met vrije uitloop door contact met wilde zwijnen of watervogels.
  5. Het zijn altijd mensen uit de stad die op het platteland zijn gaan wonen die klagen over stank.
  6. De subsidie van de nederlandse boeren maakt de sector duurzaam
  7. In veevoer zit vooral sojaschroot. De meeste soja is voor menselijke consumptie (en sojamelk en vegaburgers).

  6. JS

  1. ‘Nederland loopt voorop op milieugebied’
  2. ‘Nederlandse landbouw is juist hartstikke efficiënt’
  3. ‘Landbouw heeft emissies al enorm beperkt’
  4. ‘Te gek voor woorden dat we mest moeten afvoeren
  5. en tegelijkertijd kunstmest moeten aankopen’
  6. ‘Mestfabrieken besparen energie en beperken opwarming’
  Categorieën: MYTHEN