BRABANT KAN DRIE KEER BETER

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Open brief aan de Provinciale Staten

Brabant presenteerde trots zijn nieuwe coalitie en de update van het bestuursakkoord. Maar wij zijn als Brabants Burgerplatform eerder teleurgesteld dan trots. Drie progressieve partijen, D66, Groen Links en de PvdA, zijn tot de coalitie toegetreden, maar in het programma zijn nauwelijks sporen terug te vinden van hun inbreng. Met name de aanpak op het gebied van intensieve veehouderij en mestfabrieken blijft conservatief. En dat stelt ons teleur.

De ZLTO, de agrarische belangenbehartiger, laat in hun blad “Nieuwe Oogst” weten juist wél tevreden te zijn. Ook geeft deze organisatie aan er het afgelopen anderhalf jaar intensief contact was en samengewerkt is met het provinciebestuur. Als Burgerplatform kunnen we dat niet zeggen. In deze periode is onze inbreng voor de bescherming van omwonenden van veehouderijen en mestfabrieken juist terzijde geschoven. De focus van het vorige bestuur was volledig gericht op het behoud van de belangen van de agrarische sector.

Onze hoop was dat met de deelname van D66, Groen Links en de PvdA er wél opgekomen zou worden voor de belangen van de omwonenden en voor herstel van de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijke gebied. Maar er worden nog steeds geen concrete maatregelen genoemd om omwonenden beter te beschermen. De plannen voor mestfabrieken worden met spoed doorgezet. Dat wel. En in de nieuwe omgevingsverordening wordt het principe van een maximaal bouwblok van anderhalve hectare zelfs losgelaten. En dat terwijl het maximale bouwblok de belangrijkste maatregel was die voortkwam uit de massale actie “Megastallen Nee”. Blijft men de klok nu op het provinciehuis ook nog terug draaien?

De nieuwe coalitie benadrukt de noodzaak om nog deze bestuursperiode nieuwe locaties voor mestfabrieken aan te wijzen. En dat terwijl er helemaal geen reden is voor die haast. In het vakblad “Boerderij” wordt recent gemeld dat mestfabrieken te kampen hebben met een mesttekort. Dus wij roepen het bestuur om in plaats van de haastige spoed nu in te zetten op zorgvuldigheid. Daarbij moet het beschermen van omwonenden voorop staan, een minimale afstand tot woningen is wel het minste. Een punt dat in de afgelopen anderhalf jaar telkenmale door ons is aangevoerd en niet gehonoreerd.

Er is nog perspectief. De nieuwe coalitie gaat een beleidskader Landbouw & Voedsel en een uitvoeringsagenda Mest opstellen. Wij rekenen erop dat de partijen die zich in hun programma op de borst kloppen voor een gezonde leefomgeving nu niet opnieuw wegkijken. De titel van het bestuursakkoord ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ geeft ons hoop dat het bouwplan voor het buitengebied nog bijgesteld wordt. Want de bestuurlijke houtskoolschets die er nu ligt, is meer gericht op behoud van kwantiteit van de veehouderij dan op herstel van kwaliteit van onze omgeving. Terwijl dat volgens de eigen Omgevingsvisie van Brabant, waar een meerderheid in Provinciale Staten voor tekende, nu juist de ontwikkelingsrichting van Brabant zou moeten zijn. Voorzorg, aanpak bij de bron en kwaliteit boven kwantiteit waren immers kernwaarden van Brabant? Daarom. Dit kan beter. Drie keer beter.

Brabants Burgerplatform

Geert Verstegen, voorzitter

Aangeboden aan :

ED, 27-7-2021, Aanpak van milieu door nieuwe coalitie Brabant stelt teleur; progressieve partijen maken te weinig verschil

BD, 24-7-2021, Plan voor Brabant kan beter, drie keer beter

BNdeStem

de Gelderlander

Categorieën: EIGENPOLITIEK