Commissiedebat Tweede Kamer: “Geurproblematiek” (=Haags voor “Stankoverlast”)

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Wat vooraf ging

Staatsecretaris mevrouw Heijnen en de toenmalige minister van LNV dhr Staghouwer bezochten op 8 april 2022 Deurne en spraken met omwonenden van stankoverlastgevende veehouderijen.
In een rondetafelgesprek werden een aantal burgers, waaronder 2 bestuursleden van Brabants Burgerplatform, deskundigen en belanghebbenden uitgenodigd


De brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer leden


Commissiedebat 10-11-2022 9:45 – 12:45

Deelnemers
https://twitter.com/EvavanEsch/status/1590629705740611584?s=20&t=n3zoMEb4fBBikK7M7jKmcQ
Motie van het lid Beckerman over afzien van het hoger beroep in de zaak over wettelijke bescherming tegen geurhinder

Motie 30175-432

Uit de media

Opnieuw laat de overheid burgers in de kou staan, of deze keer eigenlijk in de stank

Vanda van der Kooi 11-11-22

DEURNE – Burgers die in de stank zitten door veestallen hebben maar één uitweg: de rechter. Van de huidige politieke machthebbers in Den Haag hoeven ze niets te verwachten.

In september deed de burgerrechter in dezelfde stad een opmerkelijke uitspraak in een rechtszaak die door 16 merendeels Brabantse burgers was aangespannen: de overheid beschermt burgers in Nederland zo slecht tegen stank door vee, dat ze hun mensenrechten schendt.

Minister en staatssecretaris willen vooral heel veel níet doen

Uit wat minister Piet Adema (ChristenUnie, landbouw) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, milieu) donderdag in een vergadering van de vaste Kamercommissie zeiden, blijkt dat ze hier niks aan willen doen.

Terwijl stallen steeds groter worden, kent de veehouderij nog altijd niet de lage stanknorm van 5 odeur die voor industrie geldt. De wet geurhinder en veehouderij geeft veehouders zelfs de optie om burgers in hun buurt te confronteren met een extreme stapeling van stank, tot 50 odeur.

Verminde­ring van het aantal dieren kan nooit een doel op zich zijn. Dat is de keuzevrij­heid van de boerPiet Adema, Landbouwminister

Gaat de staatssecretaris die 5 odeurnorm nu ook laten gelden voor de veehouderij, vroegen Kamerleden donderdag. Nee, antwoordde ze, want dan kan er bijna niks meer vergund worden. ,,En we moeten zoeken naar een balans tussen de belangen van boeren en burgers.”

Wil de minister dan zorgen voor een kleine veestapel? Zeker niet. ,,Vermindering van het aantal dieren kan nooit een doel op zich zijn. Dat is de keuzevrijheid van de boer”, aldus Adema.

Lees hele artikel > ED

Overheid gaat in hoger beroep tegen geurnormen en mensenrechten

10 november 2022 Den Haag Ondernemen

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat komt in het voorjaar van 2023 met een voorstel voor aanscherping van de geurnormen. De komende maanden wil het de consequenties daarvan in beeld brengen, zo gaf staatssecretaris Vivianne Heijnen donderdag aan in een commissiedebat over de geurproblematiek. Tijdens het debat liep de spanning op toen het ging over het hoger beroep dat het Rijk gaat voeren tegen omwonenden van veehouderijen.
Lees verder Pigbusiness

Kamerleden willen dat overheid stopt met juridische strijd tegen burgers over stank
Ministerie in hoger beroep tegen stankuitspraak; Kamerleden woest over nieuwe procedure tegen Brabantse burgers

Vanda van der Kooi 10-11-22

DEN HAAG/DEURNE – De Brabantse burgers die eerder een belangrijke rechtszaak tegen de Staat over stank van veestallen wonnen, moeten doorvechten. Het kabinet gaat in hoger beroep. Tot woede van een aantal Tweede Kamerleden.

,,Bizar”, zei Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. ,,Wíj zijn de wetgevende macht, niet de rechter.” ,,Dit is niet het land waarin ik wil leven”, aldus Laura Bromet van GroenLinks. Zij gaat de Tweede Kamer een motie voorleggen om het hoger beroep te stoppen.

Het is een hele stap om het op te nemen tegen de overmacht van de Staat. En dan win je, en dat gaat diezelfde overheid verder tegen je procederenSandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman vroeg Heijnen of ze beseft wat ze burgers aan doet. ,,Het is een hele stap om het op te nemen tegen de overmacht van de Staat. En dan win je, en dan gaat diezelfde overheid verder tegen je procederen. Ik herken dit van onze strijd in Groningen tegen de gaswinning.”.

Lees verder > ED

Overheid stelt omwonenden van megastallen aan onaanvaardbaar hoge stankniveaus bloot

Yvonne Hofs 10 november 2022

De landelijke politiek worstelt met een nieuw, acuut probleem dat veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij. De Haagse rechtbank heeft onlangs bepaald dat omwonenden van megastallen recht hebben op schadevergoeding, omdat de Nederlandse staat hen onvoldoende beschermt tegen extreme stankoverlast en mogelijke gezondheidsschade.

De Tweede Kamer debatteert donderdagochtend met verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, Milieu) over de stinkende veestallen. Naar aanleiding van het vonnis organiseerde de Kamer op 2 november een rondetafelgesprek, waar een groot aantal deskundigen de parlementariërs informeerde over dit probleem. De progressieve fracties, waaronder coalitiepartij D66, willen dat het kabinet snel actie onderneemt om omwonenden beter te beschermen.

Lees verder Volkskrant

Short link: https://wp.me/pcty64-166

Categorieën: POLITIEKSTANK