DE ONMOGELIJKE BRUILOFT VAN MEER & BETER

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Reactie op het ontwerp beleidskader landbouw en voedsel 2030

www.sarahlinde.nl
De onmogelijke bruiloft van Meer & Beter’,
toegeschreven aan Hieronimus Bosch,
voorstellende Genefridus Noitgenog
www.sarahlinde.nl

Een goed stuk begint met een titel. Dan volgt een samenvatting. Maar de titel is eigenlijk de kortste samenvatting die je kunt geven. Onze titel heeft een dubbele lading. Hij bevat de essentie van dit stuk. Maar hij roept tegelijk vragen op. Dat is ook de bedoeling. Want we willen wel dat onze reactie aandacht krijgt. Liever nog: dat hij aanzet tot voortschrijdend inzicht. Zodat de koers alsnog bijgesteld wordt. Want dat willen we eigenlijk bereiken met deze reactie op het ‘nieuwe’ ontwerp Brabantse beleidskader landbouw en voedsel 2030. Want het jaartal is nieuw. Het inhoudelijke beleidskader zelf niet echt. Daarom was het zo moeilijk een passende en ook pakkende titel te vinden. In een eerder stadium hebben boven onze reactie andere werktitels gestaan, zoals Zachte heelmeesters, De Kool en de Geit, en Beter ten halve

Geert Verstegen

Frank van den Dungen

Uit de media

De onmogelijke bruiloft van Meer & Beter’
‘Zachte heelmeesters’, sarahlinde.nl

De provincie Noord-Brabant werkt toe naar ‘een veerkrachtig Brabants landbouw en voedselsysteem’. Dat is nog niet zo eenvoudig, want in Brabant spelen grote opgaven op het gebied van water, natuur, stikstof, fijnstof en gezondheid. Nog tot 22 november ligt bij de provincie het Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 ter inzage. Geert Verstegen en Frank van den Dungen nemen de provincie de maat en reageren vanuit het Brabants Burgerplatform op het (niet echt) nieuwe beleidskader.

Lees verder > Foodlog

Provincie Brabant wil ommekeer landbouwbeleid en tegelijk lonken naar de vee-industrie

Geert Verstegen en Frank van den Dungen 12-11-21, 10:00

STERKSEL – Het nieuwe ‘Brabantse beleidskader landbouw en voedsel 2030’ is uit. Het jaartal is nieuw. Het beleidskader zelf helaas niet echt. Het is een halfslachtige voortzetting van de oude koers. 

Bij het lezen van dit stuk vroegen we ons af hoelang ons provinciebestuur deze beleidsmatige spagaat nog volhoudt. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet enerzijds pleiten voor circulair, natuurinclusief, biologisch, biodivers op het platteland, als je op datzelfde platteland vrij spel geeft aan de groei van industriële veehouderij, roofbouwteelt, mestfabrieken en alles eromheen dat onze leefomgeving verzuurt.

Lees verder > ED

Categorieën: EIGENPOLITIEK