Handleiding: hoe hou je een megastal tegen?

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Handleiding voor mondige burgers

HOOFDSTUKKEN

 1. VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND?
  Je hebt gehoord dat er in de buurt een stal wordt gebouwd of uitgebreid maar de gemeente heeft nog niets gepubliceerd
 1. ONTWERPBESLUIT GEPUBLICEERD?
  Er ligt een voorstel van B&W om een vergunning te verlenen voor nieuwbouw of verandering van een veehouderij
 1. POLITIEK EN PERS

UITGANGSPUNT
Richt je op de politiek.
NIET op de betreffende veehouder!


HOOFDSTUK 1 : VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND?

SITUATIE
JE HEBT GEHOORD DAT ER IN DE BUURT EEN STAL WORDT GEBOUWD OF UITGEBREID
MAAR DE GEMEENTE HEEFT NOG GEEN AANVRAAG GEPUBLICEERD

ACTIE
BEL HET GEMEENTEHUIS (AFDELING VERGUNNINGVERLENING)
EN VRAAG OF ER EEN AANVRAAG IS INGEDIEND

ALS ER GEEN AANVRAAG IS INGEDIEND

 1. vraag of buurtbewoners informatie hebben
 2. vraag de veehouder naar zijn plannen
 3. houd publicaties over vergunningen goed in de gaten op de website van de gemeente en / of abonneer je (gratis) op https://www.overheid.nl/overuwbuurt

ALS ER WEL EEN AANVRAAG IS INGEDIEND

 1. Vraag bij de gemeente alle stukken op die bij de aanvraag horen.
 2. Bestudeer de documenten zodat je precies op de hoogte bent van de plannen. Het merendeel van de stukken is tamelijk technisch. Heb je hulp nodig bij het bestuderen, zoek dan iemand die daar verstand van heeft of neem dan contact op met Stopdestank of het Brabants Burgerplatform en vraag om contactgegevens van iemand die je kan helpen.
 3. Informeer de mensen in de buurt over de inhoud van de aanvraag
 4. Vorm een groepje van buurtbewoners die het niet met de bouw / verandering eens zijn
 5. Geef het groepje een naam en maak een app-groep aan (later kun je er eventueel juristen of adviseurs aan toevoegen)

Omgevingsdialoog

De ondernemer is verplicht om samen met de vergunningaanvraag een verslag in te leveren van een dialoog met de buurt. Hij moet de buurtbewoners uitnodigen voor zo’n bijeenkomst. Niet alle ondernemers doen dat. De omgevingsdialoog is een verplichting maar heeft geen wettelijke status en kan niet gebruikt worden als argument om de aanvraag af te wijzen. Soms worden buurbewoners wel uitgenodigd maar is er geen sprake van echte dialoog. Vaak leggen ondernemers hun plannen uit en kunnen mensen vragen stellen. Anderen gaan de deuren langs en vragen iedereen om een briefje te tekenen waarop staat dat ze geen bezwaar hebben tegen de plannen. Het is niet volgens de regels maar vaak nemen gemeenten er genoegen mee.

Zorg voor een goede omgevingsdialoog

Onderneem daarvoor onderstaande acties.

 1. Als duidelijk is dat de ondernemer een vergunning gaat aanvragen, laat B&W dan schriftelijk weten dat je wilt dat de veehouder een bijeenkomst met de buurt organiseert.
 2. Verzamel zoveel mogelijk informatie en zorg dat alle buren vooraf goed geïnformeerd zijn over het plan en over de mogelijke gevolgen.
 3. Bereid de dialoogbijeenkomst voor met de buurtbewoners.
 4. Zorg dat er zoveel mogelijk buurtbewoners aanwezig zijn op de bijeenkomst.
 5. Vraag indien nodig een adviseur om met je mee te gaan (b.v. iemand van het Brabants Burgerplatform, Stopdestank of van een andere groep die deel uitmaakt van het netwerk van het Brabants Burgerplatform). Voeg de adviseur toe aan het app-groepje.
 6. Breng, als je het nodig vindt, de pers op de hoogte van de bijeenkomst. Voor namen en adressen van journalisten: vraag Stopdestank of het Brabants Burgerplatform.
 7. Stel tijdens de bijeenkomst niet alleen vragen maar maak vooral je bezwaren heel duidelijk. Een dialoogbijeenkomst is geen informatiebijeenkomst. Zorg dat je aan het woord komt.
 8. Laat je niet imponeren door gelikte PowerPointpresentaties en/of medewerkers van agrarische adviesbureaus of gemeenteambtenaren.
 9. Eis dat de ondernemer een verslag van de bijeenkomst maakt en dat naar alle aanwezigen stuurt.
 10. Maak ook zelf aantekeningen.


HOOFDSTUK2 : ONTWERPBESLUIT GEPUBLICEERD

SITUATIE
B&W IS VAN DE PLAN DE VERGUNNING TE VERLENEN EN PUBLICEERT HET VOORGENOMEN BESLUIT (ONTWERPBESLUIT )

ACTIE
VRAAG ALLE STUKKEN OP EN BESTUDEER ZE ZORGVULDIG
(let vooral op de scan van het ontwerpbesluit)
ALS JE BEZWAAR HEBT, DIEN DAN EEN ZIENSWIJZE IN

EEN ZIENSWIJZE INDIENEN

Binnen 6 weken nadat B&W hun voorgenomen besluit hebben gepubliceerd, kun je een zienswijze indienen. Die kun je zelf schrijven of je kunt een jurist in de arm nemen.

Als je het zelf doet

 1. De zienswijze hoeft niet te voldoen aan juridische eisen maar noem alle elementen van het ontwerpbesluit waartegen je bezwaar maakt. Naast bv. de bouw, sloop of uitbreiding van het bedrijf ook de stank én het geluid én de verkeersoverlast én de bedreiging van de volksgezondheid én de schade aan de natuur, bodem, water etc. etc. Anders kan de gemeente in een eventuele beroepsprocedure aanvoeren dat er zaken zijn waar je kennelijk geen bezwaar tegen hebt.
 2. Ben duidelijk maar zorg voor ruime formuleringen. Dan loop je niet het risico dat je zaken uitsluit.
 3. Voeg toe dat je je het recht voorbehoudt om de zienswijze op termijn aan te vullen.
 4. Zet er de namen en adressen onder van alle buurtbewoners die bezwaar maken.
 5. Maak een app-groepje aan van degenen die bezwaar maken.
 6. Raadpleeg ook de waardevolle tips van Max5Odeur

Als je een jurist inschakelt

LET OP!

Een zienswijze moet je vóór het einde van de inzagetermijn op het gemeentehuis inleveren. Anders loop je de kans dat ze niet behandeling wordt genomen. Dat kan problemen opleveren als je besluit een juridische procedures te gaan voeren. ZORG DUS DAT JE OP TIJD BENT!

TIP

Je kunt een afschrift van de zienswijze ook naar raadsleden en/of naar de lokale en/of regionale en/of landelijke pers sturen. Stopdestank en het Brabants Burgerplatform hebben lijsten met contactgegevens van journalisten.

PROCEDEREN

Als B&W je zienswijze afwijst of onvoldoende tegemoetkomt aan je bezwaren, kun je in beroep gaan. Meestal kom je terecht bij de Raad van State in Den Haag en soms bij de rechtbank.

 1. Als je gaat procederen, is het verstandig om een jurist in te schakelen. Vraag Stopdestank of het Brabants Burgerplatform om advies. Zij kennen gespecialiseerde juristen.
 2. Schakel een of meer rechtsbijstandsverzekeringen van buurtbewoners in. De verzekering zal akkoord gaan met een jurist van je keuze, als dat binnen een bepaald budget blijft. Door met meerdere mensen één jurist te nemen, blijft iedereen binnen het toegestane budget. De jurist kan je adviseren over contacten met de rechtsbijstandsverzekeringen. Soms zijn vakbondsleden via de bond verzekerd van rechtsbijstand. Kijk op https://cutt.ly/Npad1eX
 3. De jurist voert de procedure. Het advies van de Raad van State is bindend. Tegen de uitspraak van de rechtbank is beroep mogelijk.

Opmerkingen

 • De rechtsbijstand betaalt wel de kosten van de procedure maar niet van het opstellen van een zienswijze.
 • Kijk niet raar op als ook de betreffende ondernemer in de rechtszaal zit. Hij is officieel geen partij (je procedeert tegen de gemeente/ provincie) maar hij is vaak aanwezig om het verhaal van de gemeente/provincie te ondersteunen.


HOOFDSTUK 3 : POLITIEK EN PERS

POLITIEK

Meestal wordt een vergunning afgegeven door de gemeente. Spreek dan de gemeenteraad aan op de beslissing van B&W. Als de vergunning (deels) wordt afgegeven door de provincie, richt je dan (ook) tot Provinciale Staten.

TIPS

 • Schrijf een brief aan ‘DE RAAD VAN DE GEMEENTE …..’ (Niet ‘aan de raadsleden van de gemeente….’want dan gebeurt er vaak niks mee)
 • Ga in gesprek met lokale politieke partijen. Vraag om een uitnodiging voor hun fractievergadering.
 • Vraag een partij die sympathiek staat tegenover jullie verzet om raadsvragen te stellen.
 • Zoek via de website van de gemeente of via een raadslid uit of de brief aan de raad op de agenda van een commissievergadering staat. Zo ja, vraag tijdig spreekrecht aan bij de griffier.
 • Spreek in tijdens de commissievergadering en zorg dan dat de publieke tribune vol zit met sympathisanten.
 • Vraag je af of je in gesprek wilt met de wethouder.

PERS

Als drukmiddel kun je proberen om de pers in te schakelen.

TIPS

 • Stuur een persbericht naar de regionale krant / omroep etc. Eventueel naar landelijke media.
 • Neem (eventueel) contact op met een journalist en vraag om een afspraak.
 • Maak een twitteraccount en/of een facebookpagina aan en houdt dat up-to-date.
 • Voor contactgegevens van journalisten, vraag Stopdestank of het Brabants Burgerplatform.

OPMERKINGEN

Bereid contacten met de pers goed voor:

 • overleg met de buurt en maak en lijstje met de belangrijkste punten
 • spreek af wie er optreedt als woordvoerder
 • laat je niet afleiden door onverwachte vragen; zorg dat de afgesproken punten aan de orde komen

SAMEN IN JE EIGEN BELANG

Word lid van een actiegroep tegen intensieve veehouderij in de buurt.

Sluit je aan bij het netwerk van het Brabants Burgerplatform (gratis).

www.stopdestank.nl
stopdestank@gmail.com
www.brabantsburgerplatform.nl
brabantsburgerplatform@gmail.com
Categorieën: EIGENPOLITIEKSTANK