Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

de Nederlandse boer zorgt voor goedkoop voedsel

In werkelijkheid

wordt de agrarische sector zwaar gesubsidieerd vanuit Nederlandse en Europese subsidies

Volgens Staat van landbouw en voedsel van CBS/WUR wordt er gemiddeld 19 duizend euro subsidie verstrekt per boerenbedrijf. Dat is gemiddeld 25% van het boeren inkomen. Met grote uitschieters naar boven (hectare subsidie).

Maar er zijn ook door de staat vergoede kosten die niet onder subsidie vallen. Zoals de bijdrage van 70 miljoen euro die de overheid in 2020 via het Diergezondheidsfonds betaalde aan veehouderijen wegens het ruimen van dieren wegens dierziekten die uitbreken in de stallen van veehouders.

Omdat de landbouw de CO2 gratis de dampkring in mag sturen is dat een cadeau van ruim 2 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over de verborgen kosten van stikstof.
Uit : Frank Kalshoven VK 28-10-2022

Hieronder een niet complete lijst van nederlandse en europese subsidies. Gedeeeltelijk gebaseerd op een Twitter collection van @IngeStolkenburg

 1. NEDERLANDSE SUBSIDIES
  1. De “mestverwerkingssubsidie”. Dat is geld wat we kwijt zijn aan mest die we eigenlijk niet meer zouden moeten hebben. Voor de regeling stelt het kabinet maximaal € 130 miljoen beschikbaar
   https://www.abab.nl/nieuws/einde-aan-derogatie-wel-tegemoetkoming
  1. De “tovervloersubsidie”. Voor inmiddels bewezen niet werkende technologie.
   Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar.
   https://gelderland.nl/subsidies/innovatie-en-modernisering-stikstof
  2. De “opslagsubsidie”. Is het ff wat krapper op de markt maar groeit uw vee gestaag door? Geen probleem, wij hebben nog wel wat vriezers. https://t.co/PFNkklOlSk
  3. En, actueler dan ooit, het Dier”gezondheids”fonds. Ja maar Inge, dat wordt toch betaald door de sector zelf? Ja, tot aan het plafond, daar zitten we inmiddels al een miljoentje of dertig overheen. https://partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-nieuwe-dieren-in-stallen-zolang-vogelgriepvirus-rondgaat… Vogelgriep in een stal van 300.000 dieren? Betalen graag!
   • Ja Inge, dat zegt de Partij voor de Dieren! Correct, maar die liegt niet.
    https://www.rvo.nl/onderwerpen/dierziektepreventie/diergezondheidsfonds/uitbraak-besmettelijke-dierziekte-0
  4. Op het dossier mest, in de ontwerpfase. “Mestverdunning op zandgrond”. Doet u er wat water bij, betalen wij dat. https://t.co/toq9bMcaU7
  5. Het dossier mest is de bodemloze put. Boert u in Utrecht (?), koop dan óns product. U kunt uitbreiden, de belastingbetaler betaalt! https://t.co/Qse7qUaS5v
  6. Het Economisch herstelfonds (herstel van wat?) Tot 75% subsidie op machines. Voor boeren dan. Max 150k per investering. Reageer snel! https://t.co/cZNt96pzPe
  7. Waterbesparende maatregelen. Goed doel, zou je denken. Al is het maar omdat anders ons water naar het buitenland wordt geëxporteerd wanneer het wordt gebruikt voor sproeien van veevoer. https://t.co/2K4tBOE0KY
  8. Teelt u voedsel of bloemen? Maakt niet uit. Ook voor de glastuinbouw is het potje weer goed gevuld. https://t.co/5CUp9smYEj
  9. Het Europees herstelfonds biedt ook mogelijkheden voor het platteland. Mooi! Een bibliotheek in een dorp of zo? Sociale activiteiten? Een buurtwinkel? Nee. Bent u geen agrariër? Dan heeft u pech. En we noemen het “groen-economisch”. https://t.co/OLv0CRYeKu
  10. Google eens op “agrarische subsidie” het levert je 465.000 resultaten op. Want zeg nou zelf, de mogelijkheden zijn eindeloos! Daar vallen heel wat graantjes aan mee te pikken.
  11. Vanuit de EU, maar jongens toch. Kom op zeg. 54 miljoen naar promotie.
   Ook dit jaar wil de EU miljoenen uittrekken voor reclamecampagnes voor vlees en zuivel. Dat moet niet, vindt Dier&Recht. Laat aan de markt over wat we eten, vindt de VVD.
   https://www.trouw.nl/economie/koop-veel-vlees-eu-subsidieert-volop-reclames-voor-vlees-en-zuivel~b4ad7998/
  12. Het hoofdstuk “fiscale voordelen”. Met stip op 1, de landbouwvrijstelling, omdat.. eeh.. nou… eeh.. omdat het kan? “De zogenoemde landbouwvrijstelling voor boeren kostte de staat (u dus) de afgelopen tien jaar 11 miljard euro. https://t.co/hGyAiDG5GN
  13. De “cafetariaregeling”. Buit u ook graag arbeidsmigranten uit? Voor de agrier is dat fiscaal nu éxtra voordelig. Mede mogelijk gemaakt door #lto https://t.co/IXsuoI3Pr1
  14. Erft u een agrarisch bedrijf? Of wordt dat geschonken? Dan betaalt u “going concern” erfbelasting. Dat gaat niet over de waarde, maar over de opbrengsten. Huh? https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/waarde-going-concern-berekenen
  15. De VOF kom je veelvuldig tegen. Ouderwets? Nee. Kassa. Vooral wanneer onverhoopt tóch de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft. https://t.co/ZQ89yQE42s
  16. Hierboven al benoemd. De glastuinbouw. Mét grootverbruikerskorting. Én “diverse soorten” subsidie voor verduurzaming. https://t.co/M9aG0NsXpL
  17. Milieubelasting. Meer specifiek, CO2 uitstoot. Geen heffing voor de landbouw, omdat.. tsja… de vervuiler niet betaalt? https://change.inc/finance/beprijzing-van-co2-uitstoot-vaak-niet-goed-geregeld-industrie-luchtvaart-en-landbouw-ontspringen-de-dans-36759
  18. En dan word je al snel dubbel genaaid. PBL: kosten van broeikasuitstoot niet eerlijk verdeeld, huishoudens betalen te veel
  19. Wat uitermate “fijn” dat we dat allemaal willen betalen. Binnenkort ook weer goedkoop beschikbaar voor onze medeburgers in Korea. Handel in varkensvlees en gevogelte naar Republiek Korea hervat
  20. Oh mooi! Een miljoen subsidie voor onderzoek naar de markt voor vleesvervangers. Goed hoor, #minLNV Oh? O nee. Het @nwo heeft dat gefinancierd. https://vakbladvoedingsindustrie.nl/nl/artikel/1-miljoen-subsidie-onderzoek-markt-vleesvervangers
  21. Mestverwerking. We nemen graag, gesubsidieerd door de belastingbetaler, uw chemisch afval mee.
   https://t.co/YoQ4K6IyTI
  22. Subsidie en fraude. Dat vindt zélfs Schouten en slechte combinatie. In theorie dan, want er is geen cent minder naar de landbouw gegaan. https://t.co/CzFntkorQE
  23. Sterker nog. Hoewel mestverwerking nog nóóit rendabel is geweest (hoppa, weer een kwart miljard)>> https://pbs.twimg.com/media/FftR11wWAAE5wqr?format=jpg&name=900×900
  24. Hoofdstuk “luchtwassers”, in de categorie theoretische technologische oplossingen. Werken niet, tenminste, niveautje “sjoemeldiesel”. In 2018 is een motie aangenomen om deze niet meer te subsidiëren. (Nb. Luchtwasser staat gelijk aan uitbreiding aantal dieren) https://t.co/yKgjdAYIqa
  25. Maar de luchtwassers staan desondanks nog gewoon in de RAV lijst. Dus komen in aanmerking voor subsidie. https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2021-10-02/#
  26. En treurig. Veel van de technologische oplossingen die leiden tot theoretische reductie zijn door middel van subsidie ontwikkeld. https://data.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten?query-content=onderzoeken-en-ontwikkelen-innovaties-voor-stallen&page=1
  27. De vrijstelling van belasting
   1. Landbouwvrijstelling
    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/objectieve_vrijstellingen/landbouwvrijstelling
   2. De zogenoemde landbouwvrijstelling voor boeren kostte de staat de afgelopen tien jaar 11 miljard euro https://decorrespondent.nl/13639/dit-honderd-jaar-oude-belastingvoordeeltje-voor-boeren-kost-ons-nog-steeds-miljarden-en-is-nergens-goed-voor/
 2. EUROPESE SUBSIDIE
  1. 8000 brabantse boeren otvangen jaarlijks 100M€ subsidie
  2. de subsidie Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB)
   1. bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders;
   2. basisbetaling;
   3. vergroeningsbetaling;
   4. extra betaling aan jonge landbouwers;
   5. graasdierpremie;
   6. Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL);
   7. Regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL);
   8. Regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL);
   9. tegemoetkoming premie brede weersverzekering.
   10. De overmacht GLB subsidie

Ontbreekt er iets aan deze lijst?
Vul hem aan op Twitter of reageer op dit bericht

Tenslotte wat is de ambitie van onze overheid:
Het kabinet zou graag zien dat de EU
boeren niet langer directe inkomenssteun gaf

Rutte, Follow the Money
Links
 1. Van Nederlands rijkste boeren valt weinig subsidie te plukken, Follow the Money, 2-11-2019

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *