Over stikstof- en fosfaatstromen rondom landbouw

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Jaap Schröder is een van de all round experts op het gebied van de intensieve landbouw.

Op 3 october deelde Jaap Schröder zijn kennis tijdens een presentatie op het provinciehuis met de begeleidingsgroep Uitvoeringsagenda Mest over de schadelijke gevolgen van de intensieve veeteelt.

klik : Over stikstof- en fosfaatstromen rondom landbouw

Key message :

Politiek:
durf Kringlooplandbouw nader te definiëren

Jaap Schröder, MBG, Den Bosch, 3-10-2022
Maatschappelijke begeleidingsgroep Uitvoerings Agenda Mest

De begeleidingsgroep bestaat behalve uit ambtenaren van provincie en waterschap, uit vertegenwoordigers van landbouw organisaties (POV & ZLTO) en natuurorganisaties (BMF, Brabants Burgerplatform).

Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee om deze ter harte te nemen.

Categorieën: POLITIEKSTIKSTOF