8 juli 2019: Veehouders neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid!

Een aantal anonieme veehouders – de heer Peters uit Eersel ontkent inmiddels dat hij de initiatiefnemer is – roept hun branchegenoten op om de wet te overtreden en geen voorzieningen te treffen om de ammoniak uitstoot naar beneden te brengen. Het Brabants Burgerplatform vindt dit onverantwoord en kortzichtig.

Het Brabants Burgerplatform maakt zich grote zorgen over de ammoniakuitstoot uit de Brabantse veehouderij. Deze ammoniak uitstoot is erg slecht voor onze leefomgeving. De natuur krijgt klap op klap door overbemesting en de afname van de biodiversiteit is een belangrijke zorg. Soorten verdwijnen en bodem, lucht en (grond)water raken vervuild.

Onze grootste zorg rondom de ammoniakuitstoot door veehouderijen is secundair fijnstof. Deze vorm van fijnstof kan niet ontstaan zonder ammoniak uit de veehouderij. Secundair fijnstof is verantwoordelijk voor een groot deel van de ziektelast door luchtvervuiling en bovendien, naar schatting, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtvervuiling (1). De maatregelen die de veehouderij moet nemen zijn noodzakelijk voor de volksgezondheid en wij roepen deze veehouders dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Ook zorgen de maatregelen die de Provincie Noord Brabant oplegt voor minder stank voor omwonenden. Een groot probleem in onze provincie. De commissie Biesheuvel heeft hier een schrijnend rapport over geschreven (2).

De anonieme initiatiefnemers geven aan dat de regelgeving zorgt voor een forse daling van het aantal Brabantse boeren. Dit is maar voor een deel waar. Uit onderzoek blijkt dat de daling tijdelijk versnelt maar vooral zorgt dat de veehouders die toch al gaan stoppen eerder zullen stoppen. Het is dus een tijdelijk effect.

Verder vinden de initiatiefnemers het belachelijk dat Brabant verder gaat om tot schone stallen te komen dan andere provincies; wij kunnen dit standpunt niet begrijpen. Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. Oost-Brabant behoort tot de meest veedichte gebieden van de wereld (3). De problemen die hier spelen rondom veehouderij en mest zijn daardoor heel anders, en ernstiger, dan in andere delen van Nederland. Het is dus volkomen logisch dat de Provincie Noord Brabant verdergaande maatregelen moet nemen.

De Raad van State heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Nederland doet te weinig om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot; ammoniak uit de veehouderij neemt hier een belangrijk aandeel van in. De oproep uit de sector gaat hier helemaal aan voorbij. Zien de initiatiefnemers het belang van volksgezondheid, natuur en de brede economie dan helemaal niet?

Verder is nog te lezen hoe de initiatiefnemers dreigen met ruwere stappen en dat er totaal geen waardering is voor de “boeren”. Dit initiatief draagt volgens ons in ieder geval niet bij tot meer waardering.

Wij roepen de initiatiefnemers op hun verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten naar een veehouderij die in balans is met onze leefomgeving.

Categorieën: POLITIEK