Remkes heeft vandaag zijn bevindingen overhandigd aan Stikstofminister Van der Wal en minister Adema van Landbouw. : Rapport Remkes : Wat wel kan 5-10-2022

Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen

Het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 bedrijven (vooral grote veehouderijen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Dat is een van de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis.

Lees verder : NOS 5-10-2022


Selectie Commentaar op het rapport van Remkes.

Hoe we lering kunnen trekken uit de Reconstructie Zandgronden voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof
Joks Janssen en John Dagevos

7 februari 2022

Om het huidige stikstofprobleem aan te pakken wordt voorgesorteerd op een gebiedsgerichte aanpak. Hoogleraar Joks Jansen en voormalig Telos-directeur John Dagevos trekken vijf lessen uit de mislukte Reconstructie Zandgronden van twintig jaar geleden. “Als de Reconstructie ons iets leert, is dat fraaie ambities al te gemakkelijk stuklopen op de weerbarstige praktijk.”

Lees verder > Gebiedsontwikkeling.nu


Natuur delft nog steeds het onderspit door slappe knieên van het kabinet 

16-10-2022

Alweer heeft het kabinet haar prioriteiten niet op orde. Om de meest kwetsbare natuur, die nu op omvallen staat, veilig te stellen moet de stikstofneerslag op die natuur zo snel mogelijk, en uiterlijk voor eind 2025 drastisch verminderen. Maar in zowel het advies van Remkes als de kabinetsreactie van vandaag, mist de ecologische onderbouwing van de korte termijn maatregelen. Dat betekent dat volstrekt onduidelijk is of met deze maatregelen de meest urgente natuur is gered.

L:ees verder Mobilisation for the environment


Rapport Remkes: stikstofexpert Jan Willem Erisman benoemt de plus-en minpunten

Universiteit Leiden 6 oktober 2022

Bemiddelaar Johan Remkes presenteerde op 5 oktober zijn rapport over de stikstofcrisis en wat volgens hem de beste aanpak is. Stikstofexpert Jan Willem Erisman reageert op de aanbevelingen van Remkes: ”het is een stap in de goede richting.”

Lees verder > Klimaatweb


De Heilige Remkes

12-10-2022

Op 5 oktober publiceerde dhr. Remkes zijn rapport met de titel ‘Wat Wel Kan’. Remkes had een kwaliteit: nuchterheid. De vraag dringt zich op: wat is daar nog van over? Wat draagt zijn rapport bij aan de oplossing van de natuurschade, en maakt hij de – torenhoge – verwachtingen waar? Een nuchtere analyse van zijn rapport.

Lees verder > Wösten Juridische advies


De ravage na Remkes

16 oktober 2022

Stikstof heeft niets te maken met een tweedeling tussen stad en platteland. Toch wordt dit nu als politiek alibi opgevoerd om aan de noodrem te trekken. We lijken weer helemaal terug bij af.

Voor mijn inhoudelijke reactie op het Remkes rapport, zie De Helige Remkes. Al zou het niet serieus terzake mogen doen wat hij schrijft. Uiteindelijk is enkel van belang dat kabinet en Tweede Kamer koersvast en doelgericht optreden. Niet Remkes maar het kabinet regeert ons land.

Lees verder > Wösten Juridische advies


Rapport 2020 Remkes Niet alles kan overal.

Remkes Rapport : Niet alles kan overal Kamerstuk 8/6/2020

We komen domweg ruimte tekort

Cyril Hoevenaars (Bergeijk) en Frank van den Dungen (Sterksel) zijn bestuurslid van het Brabantse Burgerplatform.

De groei is door-geschoten. Er moeten heldere keuzes worden gemaakt: welke ruimte voor welke ambities?

De stikstofvoornemens van het kabinet krijgen een onvoldoende
Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay

Niels Markus 8 juni 2020

Johan Remkes oordeelt snoeihard over het stikstofbeleid van het kabinet. Dat kon de regering er net even niet bij hebben.

Lees verder Trouw

Categorieën: POLITIEKSTIKSTOF