Risico’s van zoönosen in historische perspectief

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Jos van der Sande,
Voormalig hoofd infectieziektebestrijding / regiodirecteur GGD Hart voor Brabant en medisch adviseur GGD Nederland.

Op 3 october deelde Jos van der Sande zijn kennis tijdens een presentatie op het provinciehuis met de begeleidingsgroep Uitvoeringsagenda Mest over een van de risico’s van de intensieve veeteelt.

Risico’s van zoönosen in historische perspectief

Key message:

Wetgever beschermt zijn burgers onvoldoende tegen zoönen

Jos van de Sande, Den Bosch 3-10-2022
Maatschappelijke begeleidingsgroep Uitvoerings Agenda Mest

de begeleidingsgroep bestaat behalve uit ambtenaren van provincie en waterschap, uit vertegenwoordigers van landbouw organisaties (POV & ZLTO) en natuurorganisaties (BMF, Brabants Burgerplatform).

Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee om deze ter harte te nemen.

Categorieën: POLITIEKZOÖNOSEN