Provinciale verkiezingen? Boeien !?

Op 15 maart mag U kiezen welke partij uw belang de komende 4 jaar het best gaat vertegenwoordigen. Er valt veel te kiezen. En…. de keuze is belangrijker dan ooit !

De opkomst blijft traditioneel achter (40%) bij die van de landelijke verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wist U dat de leden van de Provinciale Staten een grote invloed hebben op uw leefomgeving? Ook op die van de thuisblijvers? GA DUS STEMMEN!

Een goede leefomgeving is belangrijk voor uw gezondheid en welbevinden. De kwaliteit van lucht, water en bodem is de laatste jaren verslechterd door vele oorzaken.
Een van de belangrijkste oorzaken is de intensieve landbouw en veeteelt, die tientallen jaren de vrije teugel kreeg van de Provincie. Het leek wel of de Provincie meer bezig was om de groei van de intensieve landbouw te bevorderen, dan de burgers die hier last van hebben te beschermen tegen de overlast en gezondheidsrisico’s.

Er wordt – juist voor de verkiezingen – weer veel misinformatie verspreid over de intensieve veeteelt. Lees onze serie Mythen weerlegd er nog eens op na.

Het tij lijkt nu te keren, nu de landelijke overheid maatregelen tegen stikstofvervuiling en het mestoverschot heeft aangekondigd. Maar de provincie moet dit nu gaan uitvoeren en dat kan daardoor wel weer eens járen gaan duren. . . . .

Stem dus op één van de partijen in de Provinciale Staten die zijn:
  1. VÓÓR het drastisch veminderen van het aantal varkens in de provincie
  2. VÓÓR het stoppen van subsidie aan de intensieve veehouderij
  3. VÓÓR het drastisch verminderen van het gebruik grondwater door landbouw
  4. VÓÓR het invoeren van strengere stikstofregels voor Brabant om de ophoping van stikstof over de afgelopen jaren weer ongedaan te maken
  5. VÓÓR het beschermen van onze Natura2000 gebieden

Wilt U een gezond Brabant terug, stem dan, net als wij, op A of B label partijen.

Overzicht samengesteld uit de standpunten van de politieke partijen op de 5 onderstaande stellingen.

Uit Stemwijzer Provinciale Statenverkiezing 2023,

Klik voor toelichting op de standpunten van de partijen
Klik voor toelichting op de standpunten van de partijen
Klik voor toelichting op de standpunten van de partijen
Klik voor toelichting op de standpunten van de partijen
Klik voor toelichting op de standpunten van de partijen

Short URL: https://wp.me/pcty64-1fJ

Categorieën: POLITIEK