DE STAAT GEDAAGD

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

BURGERS DAGEN DE STAAT: DISCRIMINERENDE STANKWETGEVING 

Advocaat Nout Verbeek klaagt de staat aan.  Namens een aantal omwonenden van veehouderijen is hij een proces begonnen tegen de Staat der Nederlanden. De Staat maakt zich namelijk schuldig aan discriminatie door een hogere geurbelasting toe te staan aan de veehouderij dan aan de industrie en door veehouderijen een hogere geurbelasting toe te staan in concentratiegebieden dan in niet-concentratiegebieden.

Ter rechtvaardiging van dit onderscheid beroept de Staat zich op de bedrijfseconomische belangen van de veehouderij. Deze rechtvaardiging berust echter op een vergelijking van appels met peren. Voor zover bedrijfseconomische belangen bescherming verdienen, behoort dit te geschieden met bedrijfseconomische middelen, zoals prijsbeleid, belastingmaatregelen, subsidieregelingen en eventueel saneringsregelingen, en niet met verlaging van het beschermingsniveau van niet bedrijfseconomische belangen, zoals woongenot. Op die manier worden de bedrijfseconomische mogelijkheden van de veehouderij betaald door de omwonenden van veehouderijen. Dat is onterecht, aangezien de omwonenden de omstandigheden waarin de veehouderij verkeert niet hebben veroorzaakt en niet kunnen beïnvloeden.

de DAGVAARDING & de BIJLAGEN (producties)

Meer inlichtingen over dit project: Gert van Dooren, tevens bestuurslid Brabants Burgerplatform


FONDSWERVING

Het proces kost geld.
Als het U wat waard is om te winnen, draag dan bij aan de crowdfunding Stop de Stank


IN DE MEDIA

Geuroverlast een bijkomende harde dobber

JOHN LAMERS 03 NOV 2022

Door een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag is een geurbelasting van 19,4 odour-units nu de bovengrens. Maar ook ver daaronder is al sprake van hinder en de huidige regels kunnen dat niet voorkomen. Dat bleek 3 november op de hoorzitting in de Tweede Kamer, ter voorbereiding van het debat op 10 november.

Zowel LTO als POV pleitten tijdens de hoorzitting voor een integrale aanpak van alle emissies en daarbij ook dierenwelzijn en diergezondheid te betrekken.

Volgens drie burgers die tijdens de hoorzitting aan het woord kwamen, is de overheid onzorgvuldig omgegaan met hun belangen om geuroverlast tegen te gaan. Ook is er volgens hen gebrek aan controle op de uitvoering van vergunningen. Daardoor zijn er stallen uitgerust met te kleine of niet goed werkende luchtwassers of werden ze jaren te laat geplaatst.

In de ogen van de burgers zijn de problemen op te lossen als voor de geuruitstoot van agrarische bedrijven de norm van 5 odour units geldt, net als voor de industrie

Lees verder > Nieuwe Oogst | geuroverlast geurreductie

Categorieën: RECHTSPRAAKSTANK