‘s-Hertogenbosch, 24 november 2022

De provincie Noord-Brabant wees onterecht een verzoek af van een milieuvereniging om de natuurvergunning deels in te trekken. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De provincie moet het verzoek nu opnieuw beoordelen en moet daarbij rekening houden met aanwijzingen van de rechtbank.

De provincie verleende in 2016 een natuurvergunning aan de varkenshouderij voor het bedrijf met twee stallen en een uitbreiding voor een derde stal. De derde stal zou plaats moeten bieden aan nog eens 6.100 vleesvarkens (inmiddels stelde de varkenshouderij voor dat aantal te verlagen naar 2.990 varkens) maar is nog niet gebouwd. Een milieuvereniging deed een verzoek om de natuurvergunning voor de derde stal in te trekken, maar dit wees de provincie definitief af in december 2021. De vereniging stapte daarop naar de rechter. 

Lees verder > Rechtspraak