Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Hierdoor staan vele vergunningen van veehouders op de tocht. Dit is goed nieuws voor de Brabantse natuur!

Eindhovens Dagblad: “De Nederlandse stikstofregels zijn niet in orde. De onderbouwing deugt niet en de zogenoemde PAS mag niet langer fungeren als leidraad bij het verlenen van vergunningen voor veehouderijen, bedrijven en wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden.”

NOS: “Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden voldoet niet. De Raad van State – de hoogste rechterlijke instantie in het bestuursrecht – heeft vandaag geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen in Brabant, Gelderland en Limburg alleen nog mogen uitbreiden als zeker is dat dit geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden.” (Nog 180 rechtszaken van veehouders zullen volgen, die vermoedelijk ook een intrekking van de natuurvergunning als resultaat hebben).