DE STAAT GEDAAGD – strijd tegen stank voor de rechter

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Inlichtingen: Gert van Dooren, eiser en tevens bestuurslid Brabants Burgerplatform

DE STAAT GEDAAGD

Wanneer je dicht bij een van de vele intensieve veehouderijen in Nederland woont, is de stank vaak ondraaglijk. In sommige gevallen zo erg, dat je de was nooit buiten kunt hangen en in de zomer ramen en deuren continu gesloten moet houden.

Wonen in die gebieden is geen pretje. We hebben het niet over een beetje ‘pittige plattelandslucht’ zoals je dat mag verwachten wanneer je naar het platteland verhuist. Dit gaat over overweldigende, alles overheersende stank van industriële sterkte. 

De mensen in deze gebieden wonen er vaak al hun hele leven. Pas in de afgelopen jaren is de situatie er zo uit de hand gelopen door ongebreidelde groei van de vee-industrie dat het woongenot hen vergaan is. Verhuizen is vaak ook geen mogelijkheid meer, want hun huis is door de stankoverlast in veel gevallen onverkoopbaar.

Een Vandaag : ‘Het stinkt als de hel’

Olga en Piet hebben al jaren overlast van veehouders, maar met hun klachten gebeurt niets

Waar stinkt het het meest?

Een actueel (afgelopen week) overzicht van de stankoverlast in Brabant stankopdekaart.nl

De Staat schendt de grondrechten van burgers

Een groep omwonenden van intensieve veehouderijen in Brabant en Gelderland heeft een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Die schendt, door het verlenen van veel te hoge vergunningen voor geuruitstoot, namelijk de grondrechten van mensen die in die gebieden wonen. Het staat ongebreidelde industriële groei toe, waarvoor omwonenden, die niet van die groei profiteren, moeten betalen met hun woongenot. 

De uitspraak van de rechter :
de Staat handelt onrechtmatig naar omwonenden.

Rechter: staat beschermt burger onvoldoende tegen stank (ZEMBLA)

Piet heeft nu recht op schadevergoeding vanwege stank door boerenbedrijven, Omroep Brabant, 21/9/2022

Piet Catsburg uit Zeeland is een van de burgers die een rechtszaak tegen de overheid hebben gewonnen over stankoverlast. Hij woont aan de Graspeel, tussen meer dan tien veehouderijen. Met de boeren heeft hij geen probleem, met het rijksbeleid des te meer. “Bij een zuidwestenwind kan ik mijn ramen dicht doen, dan is het hier niet uit houden.”

Stikstofbeleid komt verder onder druk te staan door uitspraak over stankoverlast

Klaas Rozemond, 26 september

De Haagse rechtbank oordeelt dat de staat omwonenden moet compenseren voor de stankoverlast van veebedrijven. Dit zet het stikstofbeleid op scherp, betoogt juridisch expert Klaas Rozemond.

Het is nu de vraag hoe de politiek gaat reageren op het vonnis van de rechtbank Den Haag. De huidige regering is verantwoordelijk voor de schendingen van de persoonlijke levenssfeer die de rechtbank heeft vastgesteld en daarom moet de regering schadevergoeding betalen aan alle omwonenden die ernstige stankoverlast van veebedrijven ondervinden. De verantwoordelijke bewindslieden moeten bovendien effectief beleid ontwikkelen om aan die schendingen een einde te maken.

Doen de bewindslieden dat niet, dan kunnen omwonenden van veebedrijven naar de rechter stappen om beëindiging van extreme stankoverlast te eisen. Dat zou de volgende stap zijn in de juridische ontmanteling van het falende landbouwbeleid van de Nederlandse overheid.

Lees verder in de Volkskrant

In de tweede kamer werd een motie aangenomen die de regering vraagt de wet geurhinder te repareren

MOTIE VERZOEK OM WETSWIJZIGING KRIJGT KAMERMEERDERHEID

In de algmene beschouwingen op 22 september werd een belangrijk punt gemaakt door mevrouw Esther Ouweland van de Partij van de Dieren (PvdD) over de totstandkoming van de Wet Geurhinder Veehouderijen (WGV). Zij wees erop dat de indieners van de wet (WGV), beiden veehouders, een ontheffing in de wet opnamen van de industriele normen voor geurhinder.

De motie van de PvdD: ‘Verzoekt de regering te borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank, waaronder stapeling van stank uit verschillende bronnen” werd aangenomen.

Delen van het kamerdebat 22-9-2022

De staatsecretaris houdt geen woord
en de burger mag weer verder procederen

Kabinet erkent problemen rond stankoverlast, maar gaat toch in beroep

En dus mag de burger weer verder procederen.
De Staat kan procederen met belastinggeld, maar burgers moeten de kosten zelf opbrengen. Daarom hebben we, in samenwerking met de advocaat in de zaak, Nout Verbeek, een crowdfunding in het leven geroepen. Donaties zijn dringend nodig, want om de zaak in hoger beroep te kunnen voeren en de staat tot actie te bewegen, is nog zo’n 20.000 euro nodig.

We gaan winnen met uw hulp!

Draag bij aan de crowdfunding “Stop de Stank”, zodat we de strijd kunnen winnen. Elk bedrag is welkom.

Met jouw donatie steun je niet alleen de zaak van de omwonenden, maar ook het recht van burgers in Nederland hun leefkwaliteit te beschermen tegen een sluipend oprukkende vee-industrie.

Doe mee Stop de Stank – deel twee!

Een volledige achtergrond van dit project en de uitleg waarom uw donatie zo belangrijk is om deze zaak ook bij eventueel hoger beroep door de landsadvocaat niet op te geven.


IN DE MEDIA

PERSBERICHT Brabants Burgerplatform nav Uitspraak Rechter. 15/9/2022

  • Opinie Brabants Burgerplatform: Burgerrechter erkent burgerrecht, BD 20/9/202
  • Opinie Gert van Dooren: Eindelijk een rechter die optreedt tegen stank; dag-in dag-uit zware stankoverlast hoeft niet meer, ED 25/9/2022
  • Rechter: Staat beschermt burgers onvoldoende tegen stank, ZEMBLA 16/9/2022,
  • Overheid wordt op de vingers getikt voor falend beleid stankoverlast NPO1 16/9/2022
  • ‘Te veel stank van megastallen’, omwonenden krijgen gelijk van rechter, Omroep Brabant 16/9/2022
  • Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding Stentor | ED | BD | Gelderlander | BNdeStem | Tubantia 16/9/2022
  • Staat schiet tekort in bescherming omwonenden tegen stankoverlast veehouderijen, Dirk Zwager
  • Waar wonen de 11.456.831 varkens in Nederland? NRC 23/9/2022
  • Opinie: Stikstofbeleid komt verder onder druk te staan door uitspraak over stankoverlast, Volkskrant 26/9/2022
  • Piet heeft recht op schadevergoeding vanwege stank door boerenbedrijven, Omroep Brabant, 21/9/2022

DAGVAARDING & de BIJLAGEN (producties)

UITSPRAAK RECHTBANK 14/9/2022

Categorieën: RECHTSPRAAKSTANK