Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Een eenmaal verleende vergunning kan nooit meer worden ingetrokken.
De rechtsbescherming van burgers en ondernemingen wordt gegarandeerd door een betrouwbare overheid die eenmaal gegeven rechten niet meer intrekt.

In werkelijkheid

  1. zijn vergunningen geen eigendom en kunnen worden ingetrokken als ze grote schade veroorzaken op natura 2000 gebieden. In bepaalde gevallen is het zelfs verplicht om de vergunning in te trekken. Provincie heeft hiervoor de bevoegdheid via art. 5.4 wet natuurbescherming
  2. kunnen rechten worden ingetrokken, als daar een zwaarwegend maatschappelijk belang tegenover staat. In de regel kan de benadeelde een compensatie eisen voor de gederfde inkomsten.
  3. Er zijn 2 vergunningen die in de veeteelt van belang zijn : een omgevingsvergunning en een natuurvergunning (WNB). In het geval van een natuurvergunning hoeft geen sprake te zijn van compensatie. Jurisprudentie wordt momenteel opgebouwd.

Lees meer

Neem dit niet meteen van óns aan, maar lees ook eens:

  1. Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten, Stibbe
    Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn.
  2. Milieuorganisaties beginnen procedures in Brabant

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Korte URL van deze pagina: https://wp.me/pcty64-XV