Twitter uitgelicht

Twitter actueel

Facebook actueel

Omslagafbeelding voor Brabants Burgerplatform
1,620
Brabants Burgerplatform

Brabants Burgerplatform

Stichting Brabants Burgerplatform. Gezond en leefbaar Brabant. Biodiversiteit, dierwelzijn, duurzaam. Minder stank, fijnstof en mestverwerkingsfabrieken.

Bioloog Dirk Draulans in Buitenhof over het belang van natuurbehoud, hoe de natuur zich tegen ons keert en waarom de slinger is doorgeslagen naar economisch rendement. ‘Je kan zwaar investeren in natuurbehoud, maar dat haalt niks uit als ge die stikstofvervuiling niet onder controle krijgt'. Terug kijken:De Vlaamse bioloog Dirk Draulans waarschuwde eerder in Buitenhof al: ‘de mens leeft boven zijn stand’. Voelen wij ons als mens terecht superieur? En hoe slim gaat de mens om met andere levende soorten op deze planeet? En waarom maakt het nummer Aarde van Boudewijn de Groot. zo'n diepe indruk op ... ... See MoreSee Less
View on Facebook
Varkenshoudersclub de POV eist aan de hoofdtafel te zitten voor uitwerking van het Landbouwakkoord. Ze zijn nu slechts uitgenodigd aan de adviestafel en zijn nu boos. Aan de hoofdtafel zitten LTO, Agractie, NAJK, Biohuis, ministerie LNV, provincies, ketenpartijen, Landschappen en natuurorganisaties. POV vindt dat alleen landbouwpartijen aan de hoofdtafel mogen zitten. Zie hier het resultaat van decennia lang de rode loper uitrollen in Den Haag voor de intensieve veehouderij. www.pigbusiness.nl/artikel/603193-pov-eist-om-aan-hoofdtafel-te-zitten-voor-uitwerking-landbouwak... ... See MoreSee Less
View on Facebook
De Limburger: Een varkensbedrijf dat een vergunning heeft voor een stal met tienduizend biggen in Reuver, mag niet uitbreiden van de gemeente Beesel. Desondanks maken bewoners zich ernstige zorgen over de mogelijke komst van een nieuwe stal. De initiatiefnemer heeft aan de Sint Lambertusdijk aan de grens met Duitsland al toestemming voor de vestiging van een stal met tienduizend biggen. De vergunning hiervoor is in 2007 afgegeven. Op 9 mei 2022 is een principeverzoek ingediend bij gemeente Beesel voor een verdere uitbreiding van het varkensbedrijf. Zo wil de initiatiefnemer een nieuwe stal van 115 meter bij 71,8 meter en een bedrijfswoning bouwen. In deze stal zouden bovenop de tienduizend biggen nog eens bijna tienduizenden extra biggen en vleesvarkens komen.De gemeente werkt echter niet mee aan de uitbreiding. Reden hiervoor is dat de plannen van het varkensbedrijf niet passen in de Provinciale Omgevingsvisie Limburg. De locatie van de varkensstal ligt op de rand van een natuur- en stiltegebied, waar onder meer de Schelkensbeek en de Vuilbeek doorheen lopen. Uitbreiding van een intensieve veehouderij zou het gebied aantasten, stelt Beesel. Daarom keurt de gemeente de plannen niet goed.Momenteel is er nog geen nieuwe varkensstal gebouwd op de locatie aan de Sint Lambertusdijk. Bewoners van de weg maken zich ondanks alles toch zorgen over de mogelijke komst van deze stal. Ze vinden dat de gemeente onvoldoende heeft gecommuniceerd over de eventuele vestiging van een varkensbedrijf en twijfelen aan de vergunningen die in het verleden zijn afgegeven. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Opnieuw krijgt Brabant alvast miljoenen van het Rijk voor het versnellen van de stikstofaanpak. Het gaat om 25 miljoen, bovenop de al eerder toegezegde 45 miljoen, waarmee Brabant binnen twee jaar alvast een aantal belangrijke stappen kan zetten. www.omroepbrabant.nl/nieuws/4188898/nog-eens-24-miljoen-voor-de-brabantse-strijd-tegen-stikstof ... See MoreSee Less
View on Facebook