Omgevingsdienst laat alles door

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

De omgevingsdienst is de VTH uitvoeringsinstantie voor provincie en gemeenten. Ze verleent Vergunningen, houdt Toezicht en Handhaaft bij overtredingen (VTH). Tot zover de formele taakstelling.
In de praktijk worden vergunningen te vaak onterecht verleend. Wordt onvoldoende toezicht gehouden en wordt onvoldoende gehandhaafd. Het gevolg is dat vele burgers last hebben van een verziekte leefomgeving (lucht, bodem, water) door ontbreken van adequate regels en ontbreken van toezicht en handhaving.

Dat is niet alleen het oordeel van getroffen burgers, maar ook de mening van vele experts, en de commissie Aartsen die in 2020 de opdracht kreeg van de staatsecretaris om het functioneren van de Omgevingsdienst door te lichten en met aanbevelingen te komen.

De voorbeelden op deze pagina zijn duidelijk en vormen een patroon:

De overheid verzaakt haar primaire taak jegens burgers: bescherming van hun leefomgeving.

De vraag kan gesteld worden of zij dit niet kan of niet wil. Of een combinatie. Tot op het hoogste nivo (staatssecretaris Heijnen) wordt momenteel getraineerd met hoogstnoodzakelijke maatregelen.

Vorm zelf uw oordeel op basis van onderstaande artikelen en reportages.


ZEMBLA Stank en Strijd #3

Welk een vertoon van bestuurlijke machteloosheid

Uit de uitzending:
Burger: “ik maak me zorgen om wat er van het bedrijventerrein in onze woonomgeving komt”
Wethouder Verhees uit Deurne: “de bedrijven moeten voldoen aan strenge normen, de omgevingsdienst controleert ze en zit er bovenop“.
Zembla : “burgers worden niet ontvankelijk verklaard door de omgevingsdienst”
Gedeputeerde mevr. Elies Lemkes-Straver: “de Omgevingsdienst is zelf verantwoordelijk voor wat ze zeggen tegen de burger”.
Zembla : “maar het is uw dienst”, “de burger staat met lege handen”.
Mevrouw Lemkes : “niet helemaal, we voeren nog steeds gesprekken met de bedrijven. Het bedrijf zou zich dit ter harte moeten nemen, los van de regelgeving, want je wil de relatie met je omgeving goed hebben. Daar spreek ik ze ook op aan”.


Omgevingsdienst en de Stank App

Een overzicht van stankmeldingen op de voormalige website van stankopdekaart.nl

De meldingen aan de omgevingsdienst krijgen zelden effectieve opvolging. Er wordt slecht gerapporteerd hoeveel stankklachten er waren en in hoeveel gevallen deze zijn opgelost.

De omgevingsdienst stopt je melding in een database. En verstopt daarmee het probleem: waar, wanneer, hoe vaak en hoe erg. De Stankkaart van de Stankmelder laat dat allemaal wél zien.

Kijk eens naar de categorien waarmee de klachten aan de omgevingsdienst worden ingedeeld

 1. niet gegrond verklaard
 2. gesloten zonder nader onderzoek
 3. melding na onderzoek niet traceerbaar
 4. doorgestuurd naar andere organisatie
 5. er worden geen extra acties ondernomen
 6. melding wordt meegenomen bij eerstvolgende reguliere controle
 7. op korte termijn wordt extra actie ondernomen n.a.v. melding
  Uit dit onderzoek kan blijken dat uw melding niet te herleiden valt. In dit geval ondernemen wij geen actie en sluiten we de melding.
 8. Melding na onderzoek gesloten
 9. Melding is reeds opgelost

Kijk ook eens naar een bloemlezing van de afhandeling door de Omgevingsdienst

Meldingen over mestuitrijden hebben geen enkele zin. Je bent aan het verkeerde adres. NWWA houdt – in principe – toezicht op mestuitrijden. Zie ook het artikel hiernaast over meldingen van hittestress.

Brabants Burgerplatform heeft daarom een Stankmelder gemaakt, waarmee burgers die overlast ervaren eenvoudig een melding kunnen doen met hun smartphone of PC. De meldingen zijn zichtbaar op een kaart waarop ingezoomd kan worden. In 1,5 jaar zijn 9000 stankmeldingen gedaan.


Commissie luidt noodklok: milieu onvoldoende beschermd door niet werkend stelsel

Het stelsel van handhaving en toezicht op milieugebied in Nederland werkt niet. “Er ontstaat schade aan de leefomgeving, economische schade en bestuurlijke schade.” 

‘Het stinkt als de hel’

Olga en Piet hebben al jaren overlast van veehouders, maar met hun klachten gebeurt niets. Lees meer > Een Vandaag 17-11-2021


De Hofbar onderzocht het functioneren van de Omgevingsdienst.

Een onthutsend beeld van het functioneren van onze omgevingsdiensten.

Deel 1: Toezicht omgevingsdiensten beneden peil

Omgevingsdiensten moeten in opdracht van gemeentes en provincies toezicht houden op bedrijven. Dat gaat lang niet altijd even goed.

In Nistelrode staat een Mestfabriek die veel stankoverlast veroorzaakt. De firma Jenissen in Nistelrode opereert al 4 jaar zonder de juiste vergunningen. De provincie en de omgevingsdienst houden de ondernemer de hand boven het hoofd.

Deel 2: wanneer grijpt Den Haag in?

De omgevingsdienst moet toezicht houden op een gezonde omgeving.
Maar voor wie werken ze eigenlijk: burger of bedrijf?

Een uitzending over falend toezicht door de Omgevingsdienst bij de Mestverwerker in Nistelrode. Met een onthutsende bewering : een ambtenaar handhaaft in opdracht van zijn baas niet. Want zijn baas krijgt opdrachten van de politiek in plaats dat hij laat toetsen aan de wet.

Een Gedeputeerde mevrouw Lemkes die beweert dat alle vergunningen in orde zijn
en een staatssecretaris die toegeeft dat de Omgevingsdiensten niet goed functioneren, opdracht heeft gegeven aan de commissie Jozius van Aartsen aanbevelingen te doen en de belangrijkste aanbeveling – zorgen voor onafhankelijkheid – niet overneemt.


NVWA kreeg 450 meldingen van hittestress, geen boetes uitgedeeld


Van Aartsen: ‘Er is lang genoeg gepraat’

Enkele passages. Lees het gehele artikel in ToezichTTafel 8 April 2022

“Er is nu actie nodig. Er is lang genoeg gepraat.” Dit zei Jozias van Aartsen in een toelichting op het rapport van adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). “Ik denk dat alle medewerkers van de omgevingsdiensten het met mij eens zijn.”

Nu is leiderschap nodig en harde keuzes.
Anders komen we niet verder.
Staatssecretaris, pak die rol!”

Commissie Aartsen

“Centralisatie is nodig, maar dat wil de VNG niet horen. De VNG is er goed in om bezwaren te maken zodra er ook maar iets over de verantwoordelijkheden van gemeenten wordt gesuggereerd.”

Van Aartsen maakt zich grote zorgen. “De Tweede Kamer laat het allemaal gebeuren. Straks zullen we onszelf afvragen: hoe hebben we deze situatie kunnen laten ontstaan?”

In een toelichting voor beroepsvereniging VIDE herhaalt Van Aartsen op 7 april de rauwe conclusie van het rapport Om de leefomgeving.

“Het VTH-stelsel inzake milieu functioneert níet! En dat heeft betrekking op het héle functioneren van het stelsel, en niet op bijvoorbeeld de Tata Steel’s zoals weleens wordt gesuggereerd.” 

commissie Aartsen

Een veel gehoorde reactie op het rapport is dat er veel wel goed gaat. “Maar dat 10% niet goed gaat is onacceptabel.” En omdat het niet goed gaat heeft de commissie de term “doorontwikkeling” angstvallig vermeden: “Het moet anders.”

De commissie constateert bij de omgevingsdiensten een gebrek aan inzicht in bedrijven. De deskundigheid en capaciteit staan zwaar onder druk. De positie van de omgevingsdiensten, in relatie tot provincies en gemeenten als bevoegd gezag, is een probleem. En ondertussen is de milieucriminaliteit gigantisch. 

Omgevingswet
Van Aartsen schetst de ontwikkelingen in het milieutoezicht tegen de achtergrond van de afbrokkeling van het gezag en de kwaliteit van de Nederlandse overheid. Hij las de Omgevingswet van a tot z en concludeert:

“De omgevingswet is een onbegrijpelijke en complexe wet geworden. De uitvoering zal zo complex zijn dat de wet het tegenovergestelde zal bereiken van wat er beoogd wordt”.

commissie Aartsen

Uit ED 4-11-2022 door Ruud Merks, beheerder www.stankopkaart.nl

Zie verder:

Categorieën: STANK