MAX-5-ODEUR

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Max 5 odeur is een werkgroep die bestaat uit leden van burgergroeperingen die actief zijn in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Zij hebben het rapport Max 5 odeur samengesteld. Vanuit het Brabants Burgerplatform maakt Gert van Dooren deel uit van de werkgroep.

Door rijksbeleid is in het buitengebied het evenwicht tussen woonkwaliteit en veehouderij verstoord geraakt. Grote delen van het buitengebied zijn daardoor onleefbaar geworden. Er is rijksbeleid, dat wil zeggen een wetswijziging, nodig om dit te corrigeren. Algemeen groeit het besef dat de intensieve veehouderij in Nederland toe is aan een fundamentele verandering, willen milieu- en natuurdoelen gehaald kunnen worden. Het terugdringen van geurhinder is daar een noodzakelijk onderdeel van. In het rapport Max 5 odeur doen omwonenden voorstellen die het herstel van het evenwicht tussen veehouderij en woonkwaliteit mogelijk maken, zodat de inwoners en bezoekers van het buitengebied weer vrij kunnen ademhalen.

Dit rapport is ingebracht in de evaluatie Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), die in 2016 heeft geleid tot een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Leden van de werkgroep hebben intensief deelgenomen aan de evaluatie. De evaluatie heeft mede geleid tot een onderzoek naar het rendement van luchtwassers.

Meer informatie vindt u op de website http://www.max5odeur.nl/

Falende luchtwasserij in Overijssel

illustratie: Sarah Linde
Categorieën: STANK