Stankoverlast in Nederland: dit is wat Zembla erover ontdekte 05-05-2022

Honderdduizenden mensen hebben dagelijks te maken met stankoverlast door intensieve veehouderij. Wat is stankoverlast precies? Wat doet het met je?  Hoe meet je het? Wat doen boeren om de overlast te beperken? En worden burgers er voldoende tegen beschermd? In dit artikel staat alles wat Zembla hierover ontdekte tijdens het onderzoek naar stankoverlast in Deurne.

Een overzicht van de ZEMBLA publicaties & videos

Stank en Strijd deel 1 22-04-2022

De overheid hoort haar burgers te beschermen tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak. Maar hoe serieus maken gemeenten, provincies en ministeries hier werk van? En wat kan of moet de boer er eigenlijk aan doen?

Stank en Strijd deel 2 5-5-2022
Stankoverlast in Deurne

Het stinkt in Deurne, en niet zo’n klein beetje ook. Het Brabantse dorp ligt ingeklemd tussen tientallen varkens- en kippenbedrijven. Bijna nergens is de veedichtheid zo hoog als hier. En dat is nog niet alles, want als de wind uit het zuiden komt, ruiken inwoners de mestverwerkers en het composteerbedrijf op een industrieterrein dat pal tegen het dorp aanligt.

Stank en strijd – deel 3 29-09-2022
Stank van afvalverwerker Attera

Als de wind verkeerd staat, stinkt het in delen van Deurne naar rottend gft-afval. In Helmond dringt de geur van kippenmest door tot in de woningen. De stank komt van nabijgelegen industrieterreinen waar afval en mest wordt verwerkt. Omwonenden zijn het zat. Ze maken zich ook zorgen om hun gezondheid, want wie weet eigenlijk hoeveel schadelijke stoffen er hun wijk in waaien ?

Stank en Strijd een Twitter verhaal (1/10) 👇

1. In de gemeente Deurne in een buurtschapje is de situatie volledig geëscaleerd. In 2014 begint het allemaal als een vergunning voor een grote kippenstal wordt verleend, buurtbewoners weten van niets.

2. Het urgentieteam van de provincie ziet maar 1 oplossing: de boer met geld verleiden om de megastal niet in het buurtschapje te bouwen, maar ergens anders. Maar wie gaat dat geld ophoesten? (2/10)

3. Het plan om de buren te laten betalen, gaat van tafel. Uiteindelijk is het de provincie zelf die de portemonnee trekt. Boer Peter krijgt 750.000 euro gemeenschapsgeld om zijn bedrijf te verplaatsen. Maar dan gebeurt er iets geks. (3/10)

4. Lon en zijn buren slepen de gemeente Deurne voor de rechter. Waarom zou het boerenbelang zwaarder wegen dan dat van de burgers? De verantwoordelijk wethouder is Marinus Biemans. (4/10)

5. De wethouder die de vergunning verleent zegt: de nieuwe stal wordt beter. Maar hij baseert zich op rekensommetjes die in de praktijk nooit worden gecheckt. Het is een papieren werkelijkheid, zegt Valentijn Wösten, expert op het gebied van agrarisch omgevingsrecht. (5/10)

6. Wat is dat voor een wet, die geen rekening houdt met de stankoverlast waar mensen als Lon en Toos feitelijk mee te maken hebben? De wet geurhinder en veehouderij is er vooral om ondernemers te helpen, zegt expert Wösten. (6/10)

7. Bij de industrie wordt de uitstoot en geurverspreiding gecontroleerd, bij agrarische bedrijven niet. Maar kun je de geur die een stal verspreidt wel meten? (7/10)

8. Dat deze wet de boer beter beschermt dan de burger ondervindt Lon aan den lijve. De wet biedt zijn buurman, die wil groeien naar 250.000 kippen, namelijk de mogelijkheid om de stanknormen structureel te overschrijden. Dat zit zo. (8/10)

9. Als veel boerenbedrijven bij elkaar in de buurt zitten, stapelt de stank zich op voor de omwonenden, want samen stinken de bedrijven erger dan individueel. Maar voor die ‘cumulatieve stank’ is niks geregeld in de wet. (9/10)

10. Staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen en minister LNV Henk Staghouwer gaan op werkbezoek bij Lon, Toos en Cor om te praten over de stankoverlast. De wethouder en Maria van Stop de stank zijn er ook bij. (10/10)

Originally tweeted by ZEMBLA (@ZEMBLA) on 29 April 2022.

Short URL : https://wp.me/pcty64-QL

Categorieën: STANKVTH