Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Zowel Caroline van der Plas van BBB, als POV, als Staatsecretaris van I&W, mevrouw Heijnen zeggen hetzelfde. Mensen zijn verschillend. Stank is subjectief, wat stinkt voor de een, ruikt lekker voor de ander.

Voor de een kan iets heel erg stinken voor een ander best wel meevallen

zie de opening van een gesprek in Deurne met staatssecretaris mevr. Heijnen.

POV: ‘Het huidige geurbeleid loopt vast op handhaving op middelen’

Geef een ondernemer heldere doelen aangaande geurhinder en laat hem of haar zelf bepalen hoe deze doelen behaald worden. Dat is het pleidooi van de POV vorige week bij de Tweede Kamer neergelegde.
Lees verder Pigbusiness 14-11-2022

In werkelijkheid

Stank stinkt.
Mensen zijn inderdaad verschillend. De waardering van geur is persoonlijk. Niet iedereen vindt een roos lekker ruiken. Maar over stank zijn de meesten het eens : dat stinkt.

Hoe erg het stinkt ?
Er is geen instrument waarmee je stank kan meten. Een analytische meetmethode laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten als het al mogelijk is om de vele componenten van stank te interpreteren. Meten=weten, maar met pogingen om te meten is al vele jaren tijd verstreken.
De huidige zgn olifactorische meetmethode, is gebaseerd op wat uiteindleijk telt : de waarneming van stank door de mens. Die meetmethode laat een panel van mensen bepalen met welke factor stinkende lucht verdund moet worden om niet meer geroken te worden.
Een geur van 1 Odour Unit (OU) wordt nog nét wel / niet geroken door de helft van het aantal panelleden. Een geur van 5 OU moet eerst 5x worden verdund voor de zelfde uitkomst.

Wat is acceptabel?
De GGD vind een goede norm in een stad 2 OU en in het buitengebied 5 OU.
In Nederland hebben gemeenten het recht om zelf deze toelaatbare grenzen vast te stellen, die daardoor dus van gemeente tot gemeente verschillen. Vaak wordt in Brabant als maximum 12 OU gekozen.
Er komen echter ook plaatsen in N Brabant voor, waar het maar liefst meer dan 19,4 OU stinkt. Als je daar klaagt bij de Omgevingsdienst, wordt daar niets tegen gedaan.
Het Hof in Den Haag heeft op 4-10-2012 geoordeeld dat een gedupeerde recht heeft op een schadevergoeding van de gemeente, die de burger immers onvoldoende beschermt tegen stankoverlast. Hopelijk gaan die gemeenten nu de hoge kosten voorkomen, door beter toe te zien op stankoverlast. En wordt de grens van 19,4 OU ook verlaagd naar 5 OU die voor de GGD als gewenst maximum geldt in het buitengebied.

Lees meer in ons stank dossier

Lees ook de volgende documenten van betrouwbare bronnen

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Categorieën: MYTHENSTANK