Al jaren zit er nauwelijks schot in het oplossen van de stikstofcrisis. Gooi het over een andere boeg en kies voor een simpele benadering, adviseert een groep oud-bestuurders en hoogleraren in een brief aan het kabinet.
Jelle Brandsma 21 november 2022, 01:00

Een maximum aantal dieren per hectare

Tot de ondertekenaars van de brief horen, behalve Van Egmond en Sliggers, Jacqueline Cramer (ex-milieuminister), Marius Enthoven (voormalig directeur-generaal ministerie Vrom en Europese Commissie), Maurits Groen (uitgever en oprichter duurzame bedrijven), Arie Kraaijeveld (voormalig voorzitter FME), hoogleraar Pier Vellinga en Hans van der Vlist (voormalig secretaris-generaal ministerie Vrom).

De brievenschrijvers bepleiten de invoering van een norm voor een maximum aantal dieren per hectare. Deze geldt voor alle vee en wordt uitgedrukt in GrootVeeEenheden (GVE). Een GVE staat voor één koe, vijf varkens of 150 kippen. Wanneer je in Nederland alle dieren, uitgedrukt in GVE, deelt door alle landbouwgrond kom je op een ‘veedichtheid’ van 3,8 GVE per hectare. De opsteller van het plan is ex-ambtenaar Sliggers. Hij stelt voor deze dichtheid terug te brengen naar 2,3 GVE. Dan daalt de stikstofuitstoot met de helft, berekende hij. “Het is duidelijk, uitvoerbaar en effectief”, zei hij al eerder in Trouw.

Lees verder > Trouw

Categorieën: STIKSTOF