Een antwoord van Brabants Burgerplatform op deze mythe

Mythe

Landbouw heeft emissies al enorm beperkt. Nu zijn de industrie en het verkeer aan de beurt.

In werkelijkheid

De reductie was de jaren 1990 – 2010 groot. Maar de reductie is in de afgelopen 10 jaar tot stilstand gekomen.
Daarbij, gaat het niet om de reductie, maar het gaat om de uitstoot op dit moment.
En, nog erger, er is zoveel N uitgestoren in de afgelopen periode dat er in sommige gebieden niets meer bij mag, om de natuur een kans te geven zich te herstellen.

N en P Surplus : verschil tussen toegediend en opgenomen N en P [kg/ha/jaar]

Lees ook de volgende verwijzingen naar betrouwbare documenten:

Zie ook de andere mythen uit de serie Mythen over de Intensieve Landbouw.

Categorieën: MYTHENSTIKSTOF