Over stikstof- en fosfaatstromen

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Presentatie voor leden Provinciale Staten 14 december 2022

door Jaap Schröder

Op 14 december organiseerde het Brabants Burgerplatform een presentatie door Jaap Schröder, over stikstof- en fosfaatstromen in de landbouw. De fracties van VVD, 50+, SP, PvdA, D66, GL en PvdD maakten gebruik van deze uitnodiging.

Inhoud presentatie
 • Wie is Jaap Schröder
 • Vier grote uitdagingen voor de nederlandse landbouw
  • Klimaatverandering
  • Uitputting grondstoffen
  • Biodiversiteitverlies
  • Gezondheidsherstel
 • Mythen over de landbouw
  • Nederland loopt voorop op milieugebied
  • Nederlandse landbouw is juist hartstikke efficiënt
  • Landbouw heeft emissies al enorm beperkt
  • Te gek voor woorden dat we mest moeten afvoeren en tegelijkertijd kunstmest moeten aankopen
  • Mestfabrieken besparen energie en beperken opwarming
 • Kringlooplandbouw
 • Mestfabrieken, mono- en covergisting
 • Zijn er andere maatregelen dan verkleinen van veestapel?

Short URL: https://wp.me/pcty64-1bd

Categorieën: STIKSTOF