Presentatie voor Gedeputeerde Statenleden 14 december 2022

door Jaap Schröder

Op 14 december organiseerde Brabants Burgerplatform een presentatie door Jaap Schröder, over stikstof- en fosfaatstromen in de landbouw. De fracties van VVD, 50+, SP, PvdA, D66, GL en PvdD maakten gebruik van deze uitnodiging.

Inhoud presentatie
 • Wie is Jaap Schröder
 • Vier grote uitdagingen voor de nederlandse landbouw
  • Klimaatverandering
  • Uitputting grondstoffen
  • Biodiversiteitverlies
  • Gezondheidsherstel
 • Mythen over de landbouw
  • Nederland loopt voorop op milieugebied
  • Nederlandse landbouw is juist hartstikke efficiënt
  • Landbouw heeft emissies al enorm beperkt
  • Te gek voor woorden dat we mest moeten afvoeren en tegelijkertijd kunstmest moeten aankopen
  • Mestfabrieken besparen energie en beperken opwarming
 • Kringlooplandbouw
 • Mestfabrieken, mono- en covergisting
 • Zijn er andere maatregelen dan verkleinen van veestapel?

Short URL: https://wp.me/pcty64-1bd

Categorieën: STIKSTOF