Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

Lees het rapport > RIVM

Stikstof woordenboek

Afbeelding van meineresterampe via Pixabay

Minstens zo interessant is het Stikstofwoordenboek van Mr. V. Wösten, versie 8 december 2021.

Hierin worden alle begrippen die een rol spelen in de discussies van kritische commentaar voorzien.
Mr. V. Wösten is een invloedrijke advocaat op het gebied van milieurecht en bekend van het PAS arrest

TK commissie LNV, rondetafelgesprek Stikstofproblematiek
Maandag 21 juni 2021

Position paper Wösten
Position Paper Erisman

Stikstof – waar staan we en hoe ziet een integrale aanpak eruit?

Jan Willem Erisman, CML, universiteit Leiden
Berno Strootman, Strootman Landschapsarchitecten


Categorieën: STIKSTOF