De heer Remkes vermoed dat het lijstje van top 100 stikstof uitstoters al lang op het ministerie bekend is. Minister van de Wal ontkent. Dat klinkt als het startschot van deskundigen en (semi-) journalisten om de waarheid boven tafel te krijgen. Op deze pagina voegen we de belangrijkste informatie bronnen toe.

Wat is een PAS melder?

PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten PAS-melders alsnog over een vergunning beschikken. 
Remkes adviseert het kabinet de PAS melders met voorrang een legale status te geven.

Hoeveel PAS Melders zijn er

Er zijn in heel nederland ruim 1000 PAS melders

Wat zijn piekbelasters?

Piekbelaster zijn bedrijven die het milieu meer dan gemiddeld belasten . Remkes pleit ervoor de uitstoot van de 500 – 600 piekbelaster die zich in de buurt van Natura 2000 gebieden binnen een jaar te reduceren.

Uit de media

Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden

Wim Heesterbeek 11-10-2022

In de discussie over de stikstofmaatregelen wordt vooral naar de boeren gewezen. Zij wijzen op hun beurt weer naar bijvoorbeeld Eindhoven Airport. Terecht? Wat zijn eigenlijk de grootste stikstofuitstoters van onze provincie?

Lees verder : Brabants Dagblad

Getouwtrek om lijst met 500 à 600 grootste stikstofuitstoters: ‘Irritatie op het hoogste niveau’

Volgens het ministerie van Landbouw is er helemaal geen lijst met de vijfhonderd à zeshonderd grootste stikstofuitstoters. Dat is frappant, want stikstofbemiddelaar Johan Remkes zegt van wél.

Lees verder AD

Referenties

  1. Besluit op Wob-verzoek over criteria legalisatie PAS-melders
  2. Legalisatieprogramma PAS-meldingen Deel I 10-11-2021
  3. PAS melder adressen
  4. Artikelen in Nieuwe oogst met als tag “MOB”
  5. Aerius
  6. Overheid > Aanpak Stikstof

Categorieën: STIKSTOF